Psykolog Lona Bjerre Andersen

Psykolog & indehaver Lona Bjerre Andersen

Velkommen

Her i klinikken arbejder vi med udredning ved psykologiske undersøgelser og vurderinger, supervision, undervisning og samtalebehandling. Vi har særlig kompetencer vedr. psykiske/psykiatriske og neuropsykologiske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om ADHD og autismespektrum forstyrrelser, forskellige former for hjerneskader, hvoraf kognitive og sociale vanskeligheder følger, desuden krise og sygdom. Endvidere pårørendes situation.

Vi arbejder med både børn, unge og voksne. Vi lægger vægt på en tryg og tillidsfuld atmosfære samt en anerkendende tilgang. Vi anvender forskellige metoder. Overvejende anvendes specialiserede kognitive metoder og en neuropsykologisk, neuropsykiatrisk samt neuropædagogisk forståelsesramme.

Klinikken superviserer VISO-leverandører og foretager udredninger i særligt komplicerede sager.

Vi har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring ift. samtalebehandling.

Klinikken har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i København.

> AARHUS AFDELINGEN
> KØBENHAVN AFDELINGEN

NYHEDER:

Sommerferie-lukket for samtalebehandling: 6. juli – 15. august.

Klinikken har forfattet ny bog om demenslidelsen Huntingtons Sygdom.
Se linket UDGIVELSER. Bogen er også netop udkommet på engelsk.

Samtalegruppe for børn og unge der er forældre af eller søskende til en sen-hjerneskadet.
Se linket GRUPPER.

Psykologiske undersøgelser

Opstart august måned

Aarhus og København

Læs mere her