Samtaler uden lægehenvisning

Den individuelle samtalepris er 950,00 kr. pr. 45 minutter. Ved samtale med 2 eller flere personer er prisen 1200,00 kr. pr. time. Samtaler, der betales af offentlig/privat institution, eller involverer løbende koordination med andre tilknyttede personer omk. samtaleforløbet, koster også 1200,00 kr. pr. samtale; fx ifm. børnesager, unge med mentor/bostøtte/kontaktperson og lignende situationer. Indledende møder, afsluttende møder samt større netværksmøder koster 2500,00 kr. og varer op til 1½ time.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest kl. 16.00 dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halvdelen af beløbet, hhv. 475,00 kr. ved individuel samtale, og 600,00 kr. ved samtale med 2 eller flere personer. Ved dækning af betalingen fra anden instans betales fuldt udeblivelseshonorar svarende til samtalens pris.

Betaling sker via MobilePay på nr.: 99189. Ved økonomisk bevilling og tilskud til samtalerne ved offentlig eller privat instans, da sendes faktura fra klinikken til denne, jf. forudgående skriftlig bevilling som er tilsendt klinikken med de fulde betalingsoplysninger og bevillingens omfang.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtalerne via det kommunale system, egen sundhedsforsikring, fagforening eller arbejdsplads.
Sygesikringen Danmark yder desuden tilskud, jf. reglerne for tilskud til psykologbehandling pr. 1. jan. 2019, såfremt man er medlem, svarende til 300,00 kr. pr. samtale.

Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

Tilknyttede personer, Aarhus afdeling:

Birthe Rusike

Birthe Rusike

Psykolog

Kontaktoplysninger til Birthe:
Tlf.: 91 96 74 88
Mail: br@neuropsykologiskpraksis.dk

Trine Pilgaard

Trine Pilgaard

Psykolog

Kontaktoplysninger til Trine:
Tlf.: 61 71 58 82
Mail: tp@neuropsykologiskpraksis.dk

Tilknyttede personer, København afdeling:

 Anne Winther Mølbjerg

Anne Winther Mølbjerg

Psykolog

Kontaktoplysninger til Anne:
Tlf.: 20 85 55 83
Mail: info@neuropsykologiskpraksis.dk

Mai Ditlevsen

Mai Ditlevsen

Psykolog

Kontaktoplysninger til Mai:
Tlf.: 50 91 41 15
Mail: info@neuropsykologiskpraksis.dk