Samtaler

Vi er flere psykologer i psykologgruppen, som foretager samtalebehandling. Vi anvender forskellige metoder, læs mere om disse og vores værdigrundlag på linket Profil

Den individuelle samtalepris er 1.200,00 kr. pr. 50 minutter. Du er velkommen til at have en anden person med til samtalen, fx. ægtefælle/samlever/kæreste, mentor/bostøtte/kontaktperson eller anden for dig relevant person. Prisen er den samme.

Familie-samtaler; 1.200,00 kr. pr. 50 minutter. Fx. deltagelse af forældre og barn/ung, eller deltagelse af flere søskende, eller øvrige nært relaterede familiemedlemmer.

Indledende møder, afsluttende møder samt netværksmøder koster 2.500,00 kr. pr. påbegyndt time.

Betaling sker via MobilePay på nr.: 99189.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest kl. 16.00 dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halvdelen af beløbet, dvs. 600,00 kr.

Ved dækning af betalingen fra anden instans betales fuldt udeblivelseshonorar svarende til samtalens pris.

Ved økonomisk bevilling og tilskud til samtalerne ved offentlig eller privat instans, da sendes faktura fra klinikken til denne, jf. forudgående skriftlig bevilling som er tilsendt klinikken med de fulde betalingsoplysninger og bevillingens omfang.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtalerne via det kommunale system, egen sundhedsforsikring, fagforening, arbejdsplads eller patientforening/interesseorganisation.

Sygesikringen Danmark yder desuden tilskud, jf. reglerne for tilskud til psykologbehandling pr. 1. jan. 2022, såfremt du er medlem.

Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

(Der modtages ikke samtaleforløb med lægehenvisning).

Aarhus-afdelingen:

Birthe Rusike

Birthe Rusike

Psykolog

Kontaktoplysninger til Birthe:
Tlf.: 27 14 55 07
Mail: br@neuropsykologiskpraksis.dk