Ane er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam;  udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervet hjerneskade og demens med komorbide lidelser på unge- og voksenområdet.

Ane er desuden tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. neuropsykologisk undersøgelse på unge- og voksenområdet. Ane varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger, bl.a. vedr. medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden vedr. psykiatriske lidelser som ADHD, angst og depression samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. fremadrettede vurderinger vedr. uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, behandlingsmuligheder m.m.

Ane har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. neurorehabiliteringsinstitutioner som Vejlefjord Rehabilitering, herunder Fjordbo for unge, desuden fra psykiatrien i Region Midt, Horsens, herunder især med udredning og behandling af ADHD og personlighedsforstyrrelser. Endvidere har hun erfaring fra psykologopgaver ved et misbrugscenter samt fra almen psykologpraksis. Behandlingsmæssigt har hun efteruddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Ane også beskæftiget som specialiseret neuropsykolog ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Ane er bestyrelsesmedlem i Selskabet Danske Neuropsykologer. Dette selskab arbejder bl.a. med danske neuropsykologers kvalitetssikring i varetagelsen af neuropsykologers opgaver. Selskabet er også internationalt orienteret og har generelt fokus på god varetagelse af opgaver ift. neurologiske lidelser, hjerneskadefølger samt behandling og rehabilitering.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Udredning