Anne er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi.

Hun varetager udredning/undersøgelser i form af neuropsykologisk undersøgelse på unge- og voksenområdet, herunder med fokus på bl.a. hjerneskadeproblematikker og følger efter erhvervet hjerneskade samt vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder m.m. Desuden varetager hun samtaleforløb med unge og voksne (uden lægehenvisning) med fokus på bl.a. neuropsykologiske problematikker samt angst, depression, belastningsreaktioner, sorg og krise. Hun varetager også supervisionsopgaver over for personalegrupper inden for social- og sundhedsområder.

Anne har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. socioøkonomisk virksomhed vedr. arbejdsafklaring for borgere med vanskeligheder efter hjerneskade samt fra Center for Hjerneskade i København med fokus på neuropsykologisk undersøgelse og neurorehabilitering samt pårørendearbejde. Desuden har hun været beskæftiget i voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Glostrup, med fokus på psykiatrisk neurorehabilitering, og hun har været beskæftiget som forløbsansvarlig neuropsykolog ved det specialiserede neurorehabiliteringscenter Ringstedhave i Ringsted.

Udover at være tilknyttet klinikken her, arbejder Anne også som neuropsykolog ved Region Hovedstaden ved Herlev og Gentofte Hospital, Neurologisk Afdeling. Dette med fokus på udredning af rehabiliteringsbehov for patienter, pårørendearbejde, personalesupervision og undervisning samt samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere.

Anne anvender i samtalebehandling kognitive behandlingsmetoder samt en neuropsykologisk og neuropædagogisk tilgangsvinkel, jf. klinikkens overordnede metodiske ståsted. Desuden inddrages en eksistentialistisk tilgang.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtaler via Sygesikringen Danmark, andre private sundhedsforsikringer, socialforvaltning/kommunal afd., fagforening eller arbejdsplads. Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Samtaler

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision