• Christina Malling Engelmann

    Psykolog

Christina er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi. Hun er desuden supervisoruddannet.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervede hjerneskader og demenslidelser på unge- og voksenområdet.

Christina varetager desuden opgaver i klinikken, som angår neuropsykologiske vurderinger og neuropsykologiske omfattende undersøgelser på unge- og voksenområdet. Hun udreder i sager angående erhvervede hjerneskader og demens-lidelser, desuden øvrige neurologiske lidelser samt i komplekse sager, hvor både kognitive, psykiske og adfærdsmæssige problemstillinger er i fokus. Vurderinger og undersøgelser kan have et rehabiliteringsmæssigt sigte, eller et sigte vedr. vurdering af arbejdsevne og skånevilkår ift. uddannelse og/eller arbejdsmarkedet. Desuden kan formålet angå støtte og hjælpeforanstaltninger samt pædagogiske tilgange for en personalegruppe.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Christina også beskæftiget som neuropsykolog på Lions Kollegiet i København, et bo- og rehabiliteringstilbud for yngre mennesker med erhvervet hjerneskade. I perioden 2013-2022 arbejdede Christina som neuropsykolog ved Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet, hvor hun blandt andet var teamleder for det speciallægeteam, der har at gøre med Mapping; særligt fokus på epilepsikirurgi og tumorkirurgi.

Christina har deltaget i forskningsmæssig og videnskabelig artikel-skrivning, specielt omhandlende neurokirurgiske og neuropsykologiske problemstillinger. Hun er bl.a. medforfatter til et kapitel om intrakranielle tumorer i en lærebog for neuropsykologer. Derudover har hun skrevet forskellige tekster om svær bevidsthedssvækkelse og konfusion/delir, ligesom hun har bidraget i dagspressen med oplysninger om dét at være ramt på ens eksistens, når man er ramt af neurologisk sygdom, fx i artikelserie ved Kristeligt Dagblad.

Christina har omfattende undervisnings- og supervisionserfaring. Hun har undervist i neuropsykologiske og neurokirurgiske problemstillinger, fx. i Selskabet Danske Neuropsykologer, desuden for neurokirurger, ved Neuroscience Summerschool, Syddansk Universitet, ved Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN) samt for sundhedsfaglige kollegaer i Norden. Temaer har bl.a. omhandlet neuropsykologi, funktionel neuroanatomi, neurologisk sygdomslære, svær bevidsthedssvækkelse og konfusion/delir, vågenoperation med mapping, sorg og krise samt belastningsreaktioner.
Christina har superviseret både tværfagligt og monofagligt, individuelt og i gruppe.

For yderligere info vedr. neuropsykologiske vurderinger og undersøgelser, se linket: Udredning

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

Christina Malling Engelmann