• Christina Gundgaard Pedersen

    Psykolog

Christina er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i sundhedspsykologi, desuden har hun en ph.d.-grad i sundhedspsykologi. Hun er terapeutisk efteruddannet indenfor psykodynamiske og psyko-somatiske orienterede tilgange og metoder.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Christina varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende differentialdiagnostiske overvejelser, vurdering vedr. diagnoser og prognose samt pædagogiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige samt behandlingsmæssige anbefalinger. Dette bl.a. i forbindelse med nedsat funktionsevne, ADHD og autismespektrum forstyrrelser samt sundhedspsykologiske problemstillinger. Desuden varetager Christina undervisningsopgaver.

Christina har tidligere mangeårig erfaring med forskningsprojekter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital primært vedr. sundhedspsykologiske og neuropsykologiske projekter. Hun har desuden erfaringer fra privat psykologpraksis og som underviser i forskellige sundhedspsykologiske sammenhænge.

Ud over tilknytningen til klinikken her, arbejder Christina også ved Videnscenter Sølund Skanderborg (VIIS) med bl.a. personalesupervision, udredning i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning samt med udviklings-, formidlings- og evalueringsrelaterede opgaver.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning