• Connie Kirkeby

    Logopæd.-konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. gennemgribende udviklingsforstyrrelse og udviklingshæmning på børn-, unge- og voksenområdet samt ift. medfødte neurologiske lidelser, herunder børnedemens. Hun varetager desuden tema- og undervisningsopgaver ud af huset på offentlige og private institutioner samt personalesupervision.

Connie har tidligere arbejdserfaringer fra Børneklinikken, Furesø Kommune, som tilbyder hjælp til børn mellem 0-6 år, som har vanskeligheder med at tale og kommunikere, fungere socialt og udvikle sig i motorisk; komplekse vanskeligheder. Fra denne arbejdsplads har Connie bl.a. erfaring med observationer, tests og faglige oplæg til personaler mhp. en helhedsorienteret indsats omkring barnet. Hun har desuden arbejdet i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) flere steder i Stor-Kbh.-området, hvor hun bl.a. har indgået i tværfaglig tilgang omkring barnet og været behandlingsansvarlig i sager, hvor der var bekymring ift. sproglig og kommunikativ udvikling hos barnet. Hun har arbejdet i specialteamet ved Brøndagerskolen i Albertslund med uddannelse af personaler mhp. opkvalificering af pædagogiske opgaveløsninger, desuden med VISO-opgaver, særligt komplekse opgaver vedr. børn med komplekse problemstillinger i relation til udviklingsforstyrrelse. Endvidere har Connie været aktiv i forløb ved Center for Autisme, bl.a. med kurser for fagfolk samt forældrerådgivning.

Connie har mange års erfaring indenfor fagområderne sprog og kommunikationsvanskeligheder med særlig viden om den grundlæggende kommunikation og dannelse af symbolforståelse.

Hun har erhvervet efteruddannelse i ADOS (Autismediagnostisk observations skema- undersøgelse), har en PD-grad i specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser i et sprogligt og kommunikativt perspektiv samt er certificeret ComFor-udreder (Forrunners in Communication). ComFor undersøger 4 kommunikative niveauer: sanserepræsentation, præsentation, repræsentation og meta-repræsentation. Disse har betydning for tilrettelæggelse af interventioner, som tager udgangspunkt i barnets kommunikative færdigheder.

Connie har derudover deltaget i kurser om angst og depression hos børn og unge samt Theraplay. Denne er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Hun har også deltaget i en kursusrække vedr. Intensive Interaction, som er en tilgang, der fremmer kommunikation og samspil hos personer med kommunikative handikaps. Connie er uddannet i at fortolke MIM (Marschak Interaction Method), som er en tilknytningsteoretisk baseret samspilsmodel, baseret på halvstruktureret videoindspillet samspil mellem barn og forældre.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

Connie Kirkeby