• Ditte Skytte Nordentoft Nielsen

    Psykologistuderende

  • Kontaktinfo

    Tel: 86910075

Ditte er psykologistuderende ved Syddansk Universitet, Odense, og læser på kandidatdelen, studiets sidste del. Hun er tilknyttet klinikken som psykolog-praktikant og psykolog under uddannelse. Hun varetager samtalebehandling i klinikken.

Ditte tilbyder samtaleforløb til børn, unge og voksne. Hun arbejder primært med problemstillingerne angst, depression, selvværd, belastning, ADHD, autisme og neurologiske lidelser, herunder bl.a. demenslidelser; ramte og pårørende. Desuden forløb vedr. følgeoplevelser efter hjernerystelse samt lette hjerneskade-problematikker.

Der anvendes metodemæssigt primært en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Redskaber fra andre metodiske tilgange inddrages også, herunder især fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Desuden inddrages neuropsykologisk viden.

I forløb ved psykolog under uddannelse superviseres alle forløb tæt af de specialuddannede psykologer i klinikken.

Udover arbejdet i klinikken har Ditte også erfaring med de nævnte problemstillinger via bl.a. Ungerådgivningen i Skive, som omfatter målgruppen 15-30 år, samt arbejde ved DemensCentrum Aarhus, Rehabilteringsafsnittet; udredning og vejledning overfor ramte og pårørende.

Pris pr. samtale: 300,00 kr. Betaling sker efter hver konsultation via MobilePay Erhverv på nr.: 99189.

Samtaletid: 45-60 minutter.

Psykologsamtaler hos Ditte kan planlægges både i dagtiden eller som sene eftermiddags- eller aftenskonsultationer.