• Dorte Olesen

    Psykolog

Dorte er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi på voksenområdet. Hun har desuden en Ph.d.-grad indenfor misbrugsforskning vedr. stofmisbrugeres misbrugsadfærd og behandlingsstrategier.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Dorte varetager komplekse udredningsopgaver i situationer, hvor der er behov for en risikovurdering ift. risiko for vold eller seksuelt krænkende adfærd. Hun arbejder derudover med supervision i klinikkens regi.

Dorte har tidligere arbejdserfaringer fra Aarhus Universitet som forsker ved Center for Rusmiddelforskning. Desuden har hun erfaringer som klinisk psykolog  i retspsykiatrisk regi i Region Midt, herunder med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd, hvor fokus bl.a. har været på screening, undersøgelse og risikovurderinger samt behandlingsindsatser.

Dorte er udover at være tilknyttet klinikken også beskæftiget som afsnitsleder og klinisk psykolog ved Retspsykiatrisk Klinik, Aarhus Universitetshospital. Her varetages ambulant behandling af patienter med psykiatriske lidelser og dom til behandling. Dorte arbejder med ledelse, fagligt udviklings- og implementeringsarbejde samt behandlingsopgaver; risikovurderinger og samtaler med dømte.

Dorte har en 2-årig efteruddannelse vedr. seksualitetsproblemer og behandling via Sexologisk klinik, Rigshospitalet.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser