• Frederik Bjerre Andersen

    Kvalitets- og evalueringsmedarbejder

    Psykologistuderende på kandidatniveau

Frederik er psykologistuderende ved Københavns Universitet på kandidatdelen med gæstestudier fra Queens University Belfast, Irland, og University of British Columbia i Vancouver, Canada. Han specialiserer sig i klinisk psykologi.

Frederik varetager samtalebehandling i klinikkens København-afdeling samt evaluerings- og kvalitetsarbejde, herunder klinikkens brugertilfredshedsundersøgelser.

Frederik har tidligere arbejdserfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri; samtalebehandling vedr. psykotraumatologi og PTSD; traumebehandling ift. post traumatisk stress i kombination med psykisk lidelse og anden etnisk baggrund. Han har desuden været aktiv ved Dagbladet Politikens Debattør- og Kritikerskole (www.politikken.dk/debat/kritikerskolen). Endvidere ved den tværvidenskabelige, uafhængige tænketank CEVEA – Det Progressive Akademi (www.cevea.dk) vedr. samfundspolitik og socialøkonomi.

Ud over at være tilknyttet klinikken, er Frederik også beskæftiget med pædagogisk arbejde ved et behandlingstilbud i Helsingør for voksne borgere med psykiske lidelser og psykosociale problemstillinger. Han er desuden engageret ved Livslinien som rådgiver vedr. selvmordsforebyggelse, og han varetager samtaler ved Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro, København.

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Samtaler