Henny er autoriseret psykolog og specialist i psykopatologi samt specialpsykolog i psykiatri på voksenområdet.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Henny varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende psykiatriske differentialdiagnostiske overvejelser, vurdering vedr. diagnoser og prognose samt pædagogiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige samt behandlingsmæssige anbefalinger. Dette bl.a. i forbindelse med nedsat funktionsniveau, ADHD og autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt skizofreni-lidelser. Hun varetager desuden supervisions- og undervisningsopgaver inden for psykiatriske områder.

Henny har tidligere mangeårig erfaring fra forskellige afdelinger ved psykiatrien i Region Midt, Aarhus Universitetshospital, desuden fra kommunalt rehabiliteringscenter samt Lokalpsykiatrien.

Ud over tilknytningen til klinikken her, arbejder Henny også som specialpsykolog ved Afdeling for Depression og Angst, Ambulatorium for Mani og Depression ved Aarhus Universitetshospital Risskov, endvidere med et omfattende klinisk forskningsprojekt vedr. behandling af søvnproblemer hos deprimerede patienter.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning