• Jonas Moldow Kersting

    Psykologistuderende på kandidatniveau

Jonas er psykologistuderende ved Syddansk Universitet, Odense, og læser på kandidatdelen, studiets sidste del. Han er tilknyttet klinikken som psykolog-praktikant og psykolog under uddannelse. Han varetager samtalebehandling i klinikken.

Jonas tilbyder samtaleforløb til børn, unge og voksne. Han arbejder med problemstillingerne angst, depression, selvværd, belastning, ADHD, autisme samt forløb vedr. følgeoplevelser efter hjernerystelse og lette hjerneskade-problematikker. Han tilbyder desuden samtaleforløb vedr. stress og samarbejdsvanskeligheder i arbejdsmæssige sammenhænge.

Der anvendes metodemæssigt hovedsageligt en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Der inddrages desuden især viden vedr. gruppeprocesser, samarbejde og konfliktsituationer i arbejdslivet. Endvidere inddrages neuropsykologisk viden.

Udover arbejdet i klinikken har Jonas også erfaring med undervisning og pædagogisk arbejde i skole- og fritidsregi med børn og unge. Han har desuden en baggrund i forsvaret, hvor han har gjort tjeneste i en årrække ved Slædepatruljen Sirius, herunder som patruljefører. Herfra har han bl.a. erfaringer indenfor ledelsesmæssige aspekter, konflikthåndtering, samarbejde m.m.

I forløb ved psykolog under uddannelse superviseres alle forløb tæt af de specialuddannede psykologer i klinikken.

Pris pr. samtale: 300,00 kr. Betaling sker efter hver konsultation via MobilePay Erhverv på nr.: 99189.

Samtaletid: 45-60 minutter.

Psykologsamtaler hos Jonas kan planlægges både i dagtiden eller som sene eftermiddags- eller aftenkonsultationer.

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Samtaler.