• Julie Lund Ladegaard

    Psykolog

Julie er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i psykopatologi. Hun har også en efteruddannelse i ledelse ved Dansk Psykologforening.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; hvor hun udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på voksenområdet.

Julie er desuden tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på voksenområdet. Julie varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om psykiatriske lidelser som affektive lidelser, psykose, ADHD, autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, PTSD, angst samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m.
Julie har særlig kompetence inden for udredning og testning, og hun har gennemført efteruddannelse i differential-diagnostik og psykopatologi.

Julie har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. psykiatrien i Region Midt, hvor hun har arbejdet i Udredningsenheden på Aarhus Universitets Hospital, Risskov. Her har hun varetaget udredningsforløb, behandling af patienter med affektive lidelser og varetaget kognitiv remediering for patienter med kognitive vanskeligheder. Herudover har Julie også erfaring fra Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune og Skanderborg kommune, hvor hun gennem mange år har arbejdet ved socialpsykiatriske botilbud.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Julie også beskæftiget som Områdechef for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK), Region Midt.

Julie afholder kurser i forskellige psykiske lidelser, diagnoseforståelse, assessment, risikovurderinger, LA2, Agression Replacement Training og Motivating Interviewing.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO