• Julie Lund

    Psykolog

Julie er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i psykopatologi.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Julie varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om psykiatriske lidelser som affektive lidelser, psykose, ADHD, autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, PTSD, angst samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m.
Julie har særlig kompetence inden for udredning og har gennemført efteruddannelse i differential-diagnostik og psykopatologi. Hun er desuden del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børn-, unge- og voksenområdet.

Julie har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. psykiatrien i Region Midt, hvor hun har arbejdet i Udredningsenheden på Aarhus Universitets Hospital, Risskov. Her har hun varetaget udredningsforløb, behandling af patienter med affektive lidelser og varetaget kognitiv remediering for patienter med kognitive vanskeligheder. Herudover har Julie også erfaring fra Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune og Skanderborg kommune, hvor hun gennem mange år har arbejdet ved socialpsykiatriske botilbud.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Julie også beskæftiget som afdelingsleder for Psykologafdelingen i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, Region Midt. Afdelingen varetager psykiatriske screeninger, psykologiske undersøgelser og behandling af anbragte børn og unge. Derudover afholder Julie kurser i målgruppekendskab, diagnoseforståelse og risikovurderinger.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO