• Kamilla Østergård Kjær

    Psykolog

Kamilla er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i psykoterapi, børn og unge.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Kamilla varetager desuden komplekse udredningsopgaver for offentlige og private aktører vedr. neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om bl.a. om autismespektrum forstyrrelser, ADHD, affektive lidelser og angst samt nedsat funktionsevne, desuden medfødte og erhvervede hjerneskader. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder, pædagogiske tilgange m.m.

Kamilla har tidligere arbejdserfaringer som psykolog fra bl.a. Specialområde Autisme, Region Midt, med fokus på udredning, rådgivning, vejledning og psykologsamtaler ift. unge og voksne med autisme. Desuden erfaring fra MST Aarhus vedr. multisystemisk terapi med familier og deres unge, hvor misbrug, kriminalitet og skolefravær bl.a. er i fokus. Kamilla var tilknyttet Specialteamet i MST, hvor MST-modellen anvendes ift. børn og unge med autisme og andre psykiatriske problemstillinger. Kamilla har desuden arbejdet som skolepsykolog i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ved Aarhus Kommune, herunder med special pædagogik ift. personaler, forældre og børn/unge. Kamilla har mangeårig undervisningserfaring samt erfaring med forskning ved Aarhus Universitet. Hun er uddannet i Danmark og England, University of Westminster, London, både ift. psykologiuddannelsen og en pædagoguddannelse med fokus på børns udvikling og pædagogik.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser