• Kirsten Krabek Frantzen

    Psykolog

Kirsten er autoriseret psykolog, har en ph.d.-grad inden for børne- og ungdomspsykiatri, og er under specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på børne-, unge- og voksenområdet. Kirsten varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser. Desuden om psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder. Desuden mhp. pædagogiske anbefalinger ift. hverdagsudfordringer.

Kirsten har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midt. Hun har erfaring med udredning af psykiatriske lidelser samt erfaringer i forhold til forskning, vidensdeling og kommunikation vedr. psykiske lidelser på børne- og ungdomsområdet, herunder bl.a. vedr. autismespektrum forstyrrelser. Kirsten har stor undervisningserfaring, både ved nationale og internationale konferencer, desuden overfor tværfaglige personalegrupper samt i forhold til pårørendegrupper. Endvidere har hun fra sit tidligere virke som organisationspsykolog ved Institut for Stress erfaringer i forhold til håndtering af stress og arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Hun er medforfatter til en bog om stress og anvender derudover også sine tværfaglige uddannelsesmæssige kompetencer i sin rådgivning til borgere, samarbejdspartnere og  ledelse samt i forhold til opgaver omkring konflikthåndtering, organisationskultur samt kommunikation.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Kirsten også aktuelt beskæftiget ved Specialområde Autisme, Region Midt, med fokus på rådgivning og vejledning ift. autisme – unge og voksne samt netværk.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser