• Kristian Bjerre Andersen

    Psykologistuderende

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 28 30 75 40
    Kontakt

Kristian er psykologistuderende ved Syddansk Universitet, Odense, og læser på kandidatdelen, studiets sidste del. Han er tilknyttet klinikken som psykolog under uddannelse med samtalebehandlinger, desuden arbejder han som specialkonsulent i dysleksi (ordblindhed) samt med it-relaterede opgaver.

Kristian tilbyder samtaleforløb til børn, unge og voksne. Han arbejder primært med problemstillingerne angst, depression, belastning, sygdom, ADHD og autisme.  Der anvendes metodemæssigt primært en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Redskaber fra andre metodiske tilgange inddrages også.

I forløb ved psykolog under uddannelse superviseres alle forløb tæt af de specialuddannede psykologer i klinikken.

Pris pr. samtale: 300,00 kr. Betaling sker efter hver konsultation via MobilePay Erhverv på nr.: 99189. Samtaletid: 45-60 minutter.

Psykologsamtaler hos Kristian kan planlægges både i dagtiden eller som sene eftermiddags- eller aftenskonsultationer.

Kristian varetager desuden undervisning og rådgivning ift. problemstillinger vedr. dysleksi, herunder om muligheder i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge samt ift. it-kompenserende strategier. Undervisning og rådgivning foregår i hjemmet hos borgeren, på rekvirentens arbejdsplads eller her i klinikken. Se nedenstående kursus som et undervisningseksempel, – al undervisning tilpasses naturligvis målgruppens ønsker.

Kursus: En 3-timers rundrejse i dysleksiens land