Kristian er psykolog, cand. psych. Han arbejder med samtalebehandling, desuden med undervisning og rådgivning.

Kristian varetager samtaleforløb med børn, unge og voksne. Han arbejder primært med problemstillingerne angst, depression, belastning, sygdom, herunder problemstillinger relateret til Huntingtons sygdom, hjernerystelse og hjerneskade samt ADHD, autisme og stress.

Der anvendes metodemæssigt primært en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Redskaber fra andre metodiske tilgange inddrages også, endvidere inddrages neuropsykologisk viden.

Psykologsamtaler hos Kristian kan planlægges både i dagtiden eller som sene eftermiddagskonsultationer.

Kristian varetager endvidere undervisning og rådgivning ift. problemstillinger vedr. ordblindhed, bl.a. i skole-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige sammenhænge, herunder vedr. it-kompenserende strategier. Undervisning og rådgivning kan foregå i hjemmet, på arbejdspladsen eller i klinikken. Undervisning tilpasses målgruppens præcise ønsker.

For øvrige praktiske oplysninger vedr. samtalebehandling, se linket Samtaler

For praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning

For yderligere oplysninger vedr. ordblindhed og muligheder, se linket Ordblindhed