Kristian er autoriseret, klinisk psykolog. Han arbejder med udredning af ADHD/ADD og kognition, samtalebehandling, undervisning og rådgivning.

Målgruppen for udredning og samtaler er unge og voksne. Kristian arbejder primært med problemstillingerne ADHD/ADD, autismespektrum forstyrrelse, angst, depression, belastning, sygdom, herunder problemstillinger relateret til Huntingtons sygdom, samt oplevede følger efter hjernerystelse og hjerneskade.

Der anvendes metodemæssigt primært en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Redskaber fra andre metodiske tilgange inddrages også, herunder neuropsykologisk viden.

Kristian varetager endvidere undervisning og rådgivning ift. problemstillinger vedr. ordblindhed, bl.a. i skole-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige sammenhænge vedr. it-kompenserende strategier. Undervisning og rådgivning kan foregå i hjemmet, skolen, arbejdspladsen eller i klinikken.

Kristian har tidligere arbejdserfaringer fra anden privat psykologvirksomhed i Aarhus med fokus på ADHD/ADD-udredning, metodeudvikling og konkrete anbefalinger til den unge vedr. ADHD/ADD i uddannelses- og arbejdssammenhænge. Desuden samtaleforløb til unge og forældre vedr. ADHD/ADD og relaterede problemstillinger. Endvidere samtaleforløb vedr. andre psykiske lidelser. Derudover har han erfaring fra Kompetence Center i Skanderborg vedr. tilrettelæggelse af special-undervisningstilbud til skoler, efterskoler, private, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser på det almindelige og specialiserede område vedr. ordblindhed; muligheder og psykologisk robusthed.

Kristian har været med-udvikler på rådgivningsmodellen MAPP: Model til kortlægning af Adfærd og Pædagogisk Praksis, her fra klinikken, desuden har han udgivet formidlingsmateriale vedr. ordblindhed, se bl.a. bog til skoleelever og deres forældre: Ordblindhed. Han er medforfatter på flere videnskabelige artikler, som handler om ansigtsblindhed og ordblindhed i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet i Odense.

For diverse praktiske forhold ifm. ADHD/ADD-udredning, se linket Udredning

For øvrige praktiske oplysninger vedr. samtalebehandling, se linket Samtaler

For praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning

For yderligere oplysninger vedr. ordblindhed og muligheder, se linket Ordblindhed