• Kristian Bjerre Andersen

    Specialkonsulent i dysleksi

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 28 30 75 40
    Kontakt

Kristian er psykologistuderende ved Syddansk Universitet, Odense, og læser på kandidatdelen. Han er tilknyttet klinikken som specialkonsulent i dysleksi og it-kompenserende redskaber.

Kristian tilbyder vejledning og rådgivning ift. dyslektiske vanskeligheder og muligheder i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge samt ift. kompenserende strategier, herunder it-rådgivning og it-demonstration. Tilbuddene er rettet til børn, unge og voksne. Tilbuddene foregår både i klinikken, som hjemmebesøg eller på institutioner.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, arbejder Kristian også som undervisningsassistent ved Kompetencecenter for ordblindhed (KFO), som er landsdækkende, samt med udvikling af info-apps.

Kristian gør selv i meget høj grad brug af it-kompenserende redskaber for dyslektiske vanskeligheder, hvorfor hans rådgivning og vejledning er direkte praksis- og anvendelsesorienteret.