• Kristian Bjerre Andersen

    Psykolog

Kristian er psykolog, cand. psych. Han arbejder med samtalebehandling, desuden med specialopgaver relateret til dysleksi (ordblindhed) ift. borgere med dyslektiske vanskeligheder samt faggrupper i specialregi.

Kristian tilbyder samtaleforløb til børn, unge og voksne. Han arbejder primært med problemstillingerne angst, depression, belastning, sygdom, ADHD, autisme og stress.  Der anvendes metodemæssigt primært en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Redskaber fra andre metodiske tilgange inddrages også.

Psykologsamtaler hos Kristian kan planlægges både i dagtiden eller som sene eftermiddags- eller aftenskonsultationer.

Kristian varetager endvidere undervisning og rådgivning ift. problemstillinger vedr. dysleksi, bl.a. i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge samt it-kompenserende strategier. Undervisning og rådgivning kan foregå i hjemmet, på arbejdspladsen eller i klinikken. Undervisning tilpasses målgruppens præcise ønsker.

For øvrige praktiske oplysninger vedr. samtalebehandling, se linket Samtaler

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning