• Kristian Bjerre Andersen

    Psykologistuderende

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 28 30 75 40
    Kontakt

Kristian er psykologistuderende ved Syddansk Universitet, Odense, og læser på kandidatdelen, studiets sidste del. Han er tilknyttet klinikken som psykolog-praktikant/psykolog under uddannelse. Han er desuden tilknyttet klinikken som specialkonsulent i dysleksi (ordblindhed) og it-kompenserende redskaber.

Kristian tilbyder samtaleforløb til børn, unge og voksne. Han arbejder primært med problemstillingerne angst, depression, belastning, sygdom, ADHD og autisme.  Der anvendes metodemæssigt primært en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Redskaber fra andre metodiske tilgange kan også inddrages.

I forløb ved psykolog under uddannelse superviseres alle forløb tæt af specialuddannet psykolog i klinikken; psykolog Birthe Rusike (se linket OM OS).

Pris pr. samtale: 300,00 kr. Betaling sker efter hver konsultation via MobilePay Erhverv på nr.: 99189. Samtaletid: 45-60 minutter.

Psykologsamtaler hos Kristian planlægges mandage, tirsdage og torsdage. Sene eftermiddagstider og aftenskonsultationer er også muligheder.

Kristian varetager desuden undervisning og rådgivning ift. problemstillinger vedr. dysleksi, herunder om muligheder i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge samt ift. it-kompenserende strategier. Undervisning og rådgivning kan foregå hos rekvirenten eller her i klinikken. Der udarbejdes kontrakt pr. opgave ift. dysleksi-undervisning og -rådgivning.

Kursus: En 3-timers rundrejse i dysleksiens land