• Kristine Dannesboe Schrøder

    Psykolog

Kristine er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervet hjerneskade og demens, autisme og udviklingshæmning på voksenområdet.

Kristine er desuden tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Kristine varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m. Desuden varetager Kristine supervisions- og undervisningsopgaver inden for neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Kristine har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. Hjerneskadecentret i Aarhus, Hammel Neurocenter, psykiatrien i Region Midt vedr. gerontopsykiatriske problemstillinger, Specialområde for Autisme, Region Midt, med fokus på rådgivning og vejledning ift. autisme, samt ved Vejlefjord Rehabilitering i Stouby med ledelsesopgaver vedr. neurorehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision