• Kristine Dannesboe Schrøder

    Psykolog

Kristine er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Kristine varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser samt nedsat funktionsniveau. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m. Desuden varetager Kristine supervisions- og undervisningsopgaver inden for neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Kristine har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. neurorehabiliteringsinstitutioner som Vejlefjord Rehabilitering, Hjerneskadecentret i Aarhus og Hammel Neurocenter, desuden fra psykiatrien i Region Midt, herunder med udredning og behandling vedr. gerontopsykiatriske problemstillinger.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Kristine også beskæftiget ved Specialområde Autisme, Region Midt, med fokus på rådgivning og vejledning ift. autisme.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Undervisning

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision