• Kristine Dannesboe Schrøder

    Psykolog

Kristine er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Kristine varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m. Desuden varetager Kristine supervisions- og undervisningsopgaver inden for neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Kristine har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. Hjerneskadecentret i Aarhus og Hammel Neurocenter, desuden fra psykiatrien i Region Midt vedr. gerontopsykiatriske problemstillinger samt ved  Specialområde for Autisme, Region Midt, med fokus på rådgivning og vejledning ift. autisme.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Kristine også beskæftiget ved Vejlefjord Rehabilitering i Stouby med ledelsesopgaver vedr. neurorehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Undervisning

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision