• Lene Kjeldgaard

    Sygeplejerske

Lene er sygeplejerske med speciale indenfor psykiatri.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Lene varetager opgaver med borgere, hvor psykisk sygdom og lav funktionsevne er i fokus, herunder når flere psykiske lidelser og problemstillinger er til stede samtidigt og sagen er kompleks. Desuden arbejder hun med rådgivning af personalegrupper mhp. pædagogiske strategier og god trivsel for både borger og personalegruppe.

Udover arbejdet i klinikken, arbejder Lene også som psykiatrisk sygeplejerske i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie for 14-20-årige i regionspsykiatrien i Vejle med mangeartede neuropsykiatriske opgaver. Det drejer sig bl.a. om udredning og behandling ift. ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst og depression samt kognitive vanskeligheder.

Lene har tidligere arbejdserfaringer som psykiatrisk sygeplejerske fra forskellige afsnit vedr. psykiske lidelser for børn og unge op til 20 år i regionspsykiatrien i Vejle, desuden fra privat psykiatrisk regi. Hun har omfattende erfaring ift. ADHD, autismespektrum forstyrrelser, tics/tourette, angstlidelser, indlæringsvanskeligheder m.m. Desuden med sårbare mødre og mødre i misbrug, og når børn fødes med vanskeligheder.

Lene har udover det direkte arbejde med ramte, omfattende erfaring med pårørendearbejde og rådgivning til andre fagpersoner involveret i problemstillingerne; fx skoler, bosteder, misbrugscentre, ungekonsulenter og kommunale sagsbehandlere.

Lene er bl.a. efteruddannet i kognitive behandlingstilgange, herunder ved 2-årig kognitiv behandlingsuddannelse målrettet børn og unge.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO