Line er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi på voksenområdet.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Line varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende differentialdiagnostiske overvejelser, vurdering vedr. diagnoser og prognose samt pædagogiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige samt behandlingsmæssige anbefalinger. Dette bl.a. i forbindelse med nedsat funktionsniveau, ADHD og autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, afhængighed og skizofreni-lidelser.

Line har mangeårig erfaring fra især psykiatrien på unge- og voksenområdet, bl.a. ved Klinik for Unge med Skizofreni OPUS og Ambulatorium for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital Risskov. Desuden fra Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital, endvidere fra almen psykologpraksis. Hun har en terapeutisk efteruddannelse inden for psykoanalytisk terapi ved Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP).

Ud over tilknytningen til klinikken her, arbejder Line også som specialiseret psykolog ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Risskov, med udredning og behandling.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser