• Line Kiilstofte Pihlmann

    Psykolog

Line er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi på voksenområdet.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Line varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden om psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder. Desuden mhp. pædagogiske anbefalinger ift. hverdagsudfordringer.

Hun er desuden del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børn-, unge- og voksenområdet.

Line har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. privat psykologvirksomhed i København med fokus på udredning og behandling af især problemstillinger med autisme, desuden har hun været ansat ved psykiatrien i Region Midt på Retspsykiatrisk Klinik, hvor hun har foretaget psykologiske undersøgelser i forbindelse med mentalerklæringer. Her med fokus på udredning af blandt andet begavelsesniveau, kognitive forstyrrelser, autisme og personlighedsforstyrrelser.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Line også beskæftiget med rehabiliteringsopgaver indenfor erhvervet hjerneskadeområdet ved kommunal rehabiliteringsinstitution. Dette vedr. neuropsykologisk undersøgelse, rehabiliteringsaktiviteter samt personalesupervision og rådgivning jf. neuropsykologisk og neuropædagogisk viden.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO