• Lissen Tønnies

    Psykolog

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 86 91 00 75

Lissen er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Lissen varetager desuden komplekse udredningsopgaver for offentlige og private aktører vedr. neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om bl.a. om autismespektrum forstyrrelser, ADHD, affektive lidelser og angst samt nedsat funktionsevne, desuden medfødte og erhvervede hjerneskader. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder, pædagogiske tilgange m.m.

Lissen har tidligere arbejdserfaringer som psykolog fra bl.a. Langagerskolen, Aarhus Kommune, som er en specialskole for normaltbegavede børn og unge med autismespektrum forstyrrelser og/eller ADHD. Lissen har desuden arbejdserfaringer fra børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg, herunder med både udredning, samtaleforløb med børn/unge og deres forældre, samt netværksmøder med eksterne samarbejdspartnere. Hun har også arbejdet ved behandlings- og aflastningstilbud i Aarhus Kommune, bl.a. ved Heimdal, som er et højt specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autismespektrum forstyrrelse og/eller ADHD. Endvidere har hun arbejdet med forskning ved Aarhus Universitet vedr. sprog hos førskolebørn med autismespektrum forstyrrelse samt været testleder ved testforlaget Pearson ift. indhentning af dansk normmateriale ifm. begavelsestests og kognitive tests til brug i Danmark.

Lissen har bl.a. en efteruddannelse som Atlass-instruktør, som angår identifikation af stress og stresshåndtering, herunder i kombination med psykiske lidelser.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser