• Lotte Sønderby

    Psykolog

Lotte er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi samt godkendt specialpsykolog i psykiatri.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Lotte varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m.

Lotte har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. Psykiatrisk Hospital ved Odense Universitetshospital, Center for Socialt Udsatte i Horsens og Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri ved Aarhus Universitetshospital samt ved Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, Region Syddanmark, herunder med mentalundersøgelser med henblik på vurdering af strafegnethed.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Lotte også beskæftiget med behandlingsarbejde ved Psykiatrisk Afdeling Vejle, affektivt afsnit, Region Syddanmark.

Desuden er hun aktiv som medlem af Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik,  der arbejder for at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og øge psykologers bevidsthed om etiske dilemmaer, som ofte knytter sig til det psykologfaglige arbejdsfelt.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser