• Lotte Sønderby

    Psykolog

Lotte er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi samt godkendt specialpsykolog i psykiatri.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Lotte varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m.

Lotte har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. Psykiatrisk Hospital ved Odense Universitetshospital, Center for Socialt Udsatte i Horsens og Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri ved Aarhus Universitetshospital.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Lotte også beskæftiget ved Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, Region Syddanmark, hvor hun laver psykologiske undersøgelser med henblik på diagnostisk afklaring samt mentalundersøgelser med henblik på vurdering af strafegnethed, og hun er behandlingsansvarlig psykolog, jf. lovgivning for specialpsykologer i psykiatrien.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser