• Luise Bæk Bomme

    Psykolog

Luise er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun varetager VISO-specialistopgaver i form af rådgivning indenfor børn-, unge- og specialundervisningsområdet vedr. udviklingshæmning, samt indenfor voksenområdet vedr. autismespektrum forstyrrelser og udviklingshæmning med komplekse problemstillinger, herunder ADHD og særlig adfærd. Luise foretager desuden psykologiske undersøgelser/udredninger på børn-, unge- og voksenområdet i VISO-regi.

Luise har tidligere arbejdserfaringer fra PPR og Center for ADHD i Aarhus, hvor hun bl.a. har undervist forældregrupper, børnegrupper og personalegrupper (lærere og pædagoger) ud fra programmet “De Utrolige År”. Programmet har fokus på relationer og socialt samspil samt udviklingen af sociale evner m.m., dette mellem barnet og forældrene samt mellem barnet og professionelle. Luise har desuden været aktiv mht. oplysnings- og undervisningsmaterialer til kurser i form af film, oplæg og brochurer vedrørende ADHD-behandling.

Udover tilknytning til klinikken arbejder Luise som privatpraktiserende, og hun har siden 2012 været tilknyttet Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som ekstern lektor med undervisning i konsultative metoder og procesværktøjer som interventioner i det psykologiske-pædagogiske arbejdsfelt. Desuden er hun aktiv som bestyrelsesmedlem i Selskabet Børneneuropsykologi, der arbejder for konstant opdateret viden på neuropsykologiske områder relateret til børn og unge.

For yderligere info om VISO, se linket VISO