• Mai Ditlevsen

    Psykolog

Mai er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi samt yderligere under specialistuddannelse på voksenområdet.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på børne-, unge- og voksenområdet. Mai varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende psykiatriske differentialdiagnostiske overvejelser, vurdering vedr. diagnoser og prognose samt pædagogiske, udannelses- og beskæftigelsesmæssige samt behandlingsmæssige anbefalinger. Dette bl.a. i forbindelse med ADHD og autismespektrum forstyrrelser, afhængighed samt nedsat funktionsniveau.  Hun varetager også samtaleforløb med børn, unge og voksne (uden lægehenvisning), desuden supervision og undervisning inden for psykiatriske problemstillinger.

Mai har tidligere mangeårig arbejdserfaring med både udredning og behandling fra forskellige afdelinger i børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden. Desuden fra behandlingsinstitution og –skoler for børn og unge med autismespektrum forstyrrelser og komorbide lidelser. Mai har endvidere været beskæftiget ved ambulatoriet KABS Hvidovre for stofmisbrugere (heroinbehandling og substitutionsbehandling) med vægt på psykiatrisk screening, samtale- og gruppebehandling, personalesupervision samt debriefing i krisesituationer.

Ud over tilknytningen til klinikken her, arbejder Mai også ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, BUC-Bispebjerg, i Ungeambulatoriet, med unge som oplever kønsidentitetsforstyrrelser; udredning og behandling samt personalesupervision. Dette i tæt samarbejde med Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.

I samtalebehandling anvender Mai kognitive behandlingsmetoder samt en neuropsykologisk og neuropædagogisk tilgangsvinkel, jf. klinikkens overordnede metodiske ståsted. Desuden er hun terapeutisk efteruddannet inden for Dialektisk adfærdsterapi (DAT) og Compassion fokuseret terapi (CFT).

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtaler via Sygesikringen Danmark, andre private sundhedsforsikringer, socialforvaltning/kommunal afd., fagforening eller arbejdsplads. Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Samtaler

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning