• Maria Højsleth Thomsen

    Specialpædagog

Maria er socialpædagog og privatpraktiserende.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Maria varetager opgaver overfor borgere, pårørende og personale, som angår autismespektrum-problematikker med diverse komorbide lidelser som fx angst og depression, ADHD samt sensoriske forstyrrelser og søvnvanskeligheder. Hun arbejder desuden med problematikker relateret til lav funktionsevne. Endvidere har hun fokus på mistrivsel og problemskabende adfærd mhp. at skabe udvikling i retning af motivation og trivsel.

Hun har udviklet en yogapraksis, som egner sig til personer med autismespektrum forstyrrelser og sensoriske vanskeligheder; det drejer sig om særligt tilrettelagt yoga, der kombineres med trivsels- og selvforståelses-samtaler for deltagerne. Igennem yogaens øvelser og åndedrætsteknikker er der fokus på at øge kropsbevidsthed, afbalancere hjernens arousalniveau og kroppens respons på sanseindtryk samt give strategier til at håndtere stressreaktioner.

Maria har tidligere arbejdserfaringer som specialpædagog ved forskellige bosteder, dag- og døgntilbud, til personer med autismespektrum forstyrrelser. Hun har desuden erfaring som fagkoordinator og leder ved Specialområdet Autisme – Region Midt, hhv. Horsens, Randers og Hinnerup. Maria har i den forbindelse rådgivet og vejledt personalegrupper omkring de faglige indsatser. Maria har erfaring med at skabe fælles faglig tilgang ved inddragelse af borger perspektiv, personalets faglige vurderinger, viden og refleksion.

Maria har gennemført diverse efteruddannelsesforløb, herunder har hun erhvervet Autismepilotuddannelsen.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO