• Mette Dahl-Rysgaard

    Psykolog

Mette er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi samt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på børne-, unge- og voksenområdet. Mette varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende psykiatriske differentialdiagnostiske overvejelser, vurdering vedr. diagnoser og prognose samt pædagogiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige samt behandlingsmæssige anbefalinger. Dette bl.a. i forbindelse med ADHD og autismespektrum forstyrrelser, indlæringsvanskeligheder samt nedsat funktionsniveau.

Mette har tidligere mangeårig erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syd samt voksenpsykiatrisk regi i Vejle med vægt på neuropsykiatriske udredninger. Hun har desuden erfaring fra almen psykologpraksis samt erhvervet en special-efteruddannelse inden for autisme-området med vægt på autismepædagogik; rådgivning og vejledning.

Udover tilknytningen til klinikken her, arbejder Mette også som børnesagkyndig specialpsykolog ved Statsforvaltningen i Odense.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser