• Per Alstrup

    Specialpædagogisk konsulent

Per er specialpædagogisk konsulent.

Han er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning på voksenområdet.

Per varetager opgaver overfor borgere, pårørende og personale, som angår udviklingshæmning med diverse komorbide lidelser som fx angst, depression, ADHD, autisme og demens. Dette med fokus på at skabe udvikling i retning af trivsel, øget aktivitet og motivation hos borgeren med mistrivsel og problemskabende adfærd samt ift. netværket omkring denne borger.

Per har mangeårige arbejdserfaringer ved kommunale, regionale samt private tilbud indenfor det specialiserede område med børn, unge og voksne, som er udsatte og har psykiske lidelser. Han har været beskæftiget som specialpædagog ved bl.a. ambulante afdelinger, døgninstitutioner og børnehjem på Sjælland samt som leder ved flere botilbud for bl.a. borgere med udviklingshæmning og psykiske lidelser og særlig adfærd, herunder ved botilbud i Hjørring Kommune, Aalborg Kommune og Vallensbæk Kommune. Desuden har han arbejdet ved institutioner ved kriminalforsorgen på Sjælland. Dette arbejde har bl.a. omfattet pædagogisk indsats ift. domsanbragte med psykiske lidelser. Endvidere har han haft fokus på borgere med udviklingshæmning og demens gennem flere af sine arbejdsforhold.

Per har gennem sit arbejdsliv vægtet det tværfaglige samarbejde samt en tydelig pædagogisk metodisk tilgang i arbejdet. Han har forestået personaleundervisning og -rådgivning overfor ansat personale såvel som overfor eksterne samarbejdspartnere.

Per har omfattende kursus- og efteruddannelsesaktiviteter, bl.a. indenfor den neuropædagogiske tilgang, den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang samt vedr. konflikthåndtering, magtanvendelse, personlighedsforstyrrelser og krisehåndtering.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO