• Sarah Normann

    Specialpædagog og psykologisk diplomuddannelse

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 26 81 00 46

Sarah er specialpædagogisk konsulent og har pædagogisk diplomuddannelse i psykologi.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Sarah varetager opgaver overfor borgere, pårørende og personale, som angår autismespektrum-problematikker og udviklingshæmning med diverse komorbide lidelser som fx angst, depression og ADHD. Hun arbejder med problematikker relateret til lav funktionsevne. Endvidere har hun fokus på mistrivsel og problemskabende adfærd mhp. at skabe udvikling i retning af motivation og trivsel.

Sarah har tidligere arbejdserfaringer som specialpædagog ved specialbørnehaven Skovbrynet, Aarhus, og Firkløverskolen, Paderup; børn og unge med særlige behov grundet udviklingsforstyrrelser og nedsat psykisk og fysik funktionsevne. Hun har desuden erfaring som teamkoordinator, fagkoordinator og daglig leder af botilbud i regi Specialområde Autisme, Region Midt. Botilbuddene er rettet mod borgere med autismespektrum forstyrrelser og komorbiditet; ADHD, angst, OCD, udviklingshæmning m.m. Sarah har rådgivet og vejledt personalegrupper omkring de faglige indsatser.

Sarah er udover at være tilknyttet klinikken også aktuelt beskæftiget som afdelingsleder i Voksenhandicap i Favrskov Kommune.

Hun har mangeårig erfaring med at skabe fælles faglig tilgang ved inddragelse af borger-perspektiv, personalets faglige vurderinger, viden og refleksion. Hun arbejder uddybende med ledelsesprocesser og facilitatorrollen i komplekse situationer.

Sarah har gennemført diverse efteruddannelsesforløb, herunder har hun erhvervet Autismepilotuddannelsen, systemisk konsulentuddannelse jf. MacMann Berg samt pædagogisk diplomuddannelse i psykologi med fokus på bl.a. rådgivning og intervention samt organisations- og gruppepsykologi.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO