Signe er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på børne- og ungeområdet; skolebørn. Signe varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende psykiatriske differentialdiagnostiske overvejelser, vurdering vedr. diagnoser og prognose samt pædagogiske, skole- og uddannelsesmæssige samt behandlingsmæssige anbefalinger. Dette bl.a. i forbindelse med ADHD og autismespektrum forstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, dårlig trivsel og nedsat funktionsniveau.

Hun har tidligere arbejdserfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden med helt små børn ift. udredning og familiebehandling, desuden fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) samt fra døgn- og familieinstitution, Københavns Kommune, med bl.a. miljøterapeutiske opgaver samt krise- og konflikthåndteringsopgaver. Endvidere har Signe erfaringer fra arbejde ved en børneklinik, herunder opgaver relateret til medfødte og iboende neurologiske og somatiske lidelser hos børn, dertil pårørendearbejde.

Ud over tilknytningen til klinikken her, arbejder Signe også som psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, afdeling Hillerød, med udredning og behandling, herunder samtale- og gruppebehandling samt familierådgivning, desuden med psykoedukationsgrupper for pårørende til børn med ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser