Trine er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i psykoterapi på voksenområdet. Trine varetager samtalebehandling med børn, unge og voksne.

Hun har bl.a. tidligere erfaringer som psykolog ved specialskole for børn med ADHD og autismespektrum forstyrrelser, fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) som skolepsykolog tilknyttet forskellige daginstitutioner, folkeskoler og friskoler. Desuden har hun arbejdet som privatpraktiserende psykolog med børn og unge samt som klinisk psykolog og praksiskandidat ved Neuropsykologisk Praksis Aarhus-København i klinikkens Aarhus-afdeling.

Udover varetagelse af individuelle samtaleforløb har Trine gennem en årrække haft gruppeforløb i klinikkens regi og i samarbejde med Hjerneskadeforeningen i Aarhus;  grupper for hhv. ægtefæller, børn og søskende. Desuden har hun gennem en lang årrække særlig erfaring med samtaleforløb med ramte og pårørende ifm. Huntingtons sygdom.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, arbejder Trine også ved Sociallægeinstitutionen i Aarhus Kommune med psykisk sårbare unge; udredning og samtaler.

Trine anvender kognitive behandlingsmetoder samt en neuropsykologisk og neuropædagogisk tilgangsvinkel, jf. klinikkens overordnede metodiske ståsted. Desuden er hun terapeutisk efteruddannet inden for intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtaler via Sygesikringen Danmark, andre private sundhedsforsikringer, socialforvaltning/kommunal afd., fagforening eller arbejdsplads. Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Samtaler