• Vibeke Haldrup

    Specialkonsulent

Vibeke er specialkonsulent med særligt fokus på konflikthåndtering, procesfacilitering og udarbejdelse af pædagogiske strategier.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning på voksenområdet.

Udover socialpædagogisk grunduddannelse har Vibeke en masteruddannelse i konflikthåndtering og en diplomuddannelse i psykologi samt 2 års undervisning på masterniveau i specialpædagogik. Desuden har hun en systemisk konsulentuddannelse jf. MacMann Berg med fokus på bl.a. gruppeprocesser og bæredygtig ledelse. Endvidere har Vibeke specialiseret sig i supervisor-rollen.

Vibeke arbejder i VISO-opgaver med problematikker relateret til lav funktionsevne og har fokus på mistrivsel og problemskabende adfærd mhp. at skabe udvikling i retning af motivation og trivsel. Vibeke arbejder især med personalet og de pårørende omkring borgeren samt myndighedsniveau ift. svær funktionsnedsættelse i kombination med andre lidelser som fx angst, depression, autisme og ADHD. Der er fokus på hensigtsmæssige pædagogiske strategier samt nedtrapning af konfliktniveau og øget trivsel for både borger, pårørende og personalet i komplekse situationer.

Vibeke har tidligere arbejdserfaringer fra en række både offentlige og private organisationer, herunder bl.a. som afdelingsleder for bo-enheder ved Landsbyen Sølund i Skanderborg, tilsynskonsulent for Socialtilsyn Midt og i Horsens Kommune, familiekonsulent og -behandler i Skanderborg Kommune, gruppeterapeut og misbrugsbehandler for indsatte og supervisor for betjente i Horsens Statsfængsel samt konfliktmægler, ledelses-supervisor og procesfacilitator ved virksomheder vedr. trivselsforhold for medarbejdere og ledere.

Vibeke har stor erfaring med tværfagligt arbejde i social- og specialsektoren. Desuden har hun omfattende undervisningserfaring, bl.a. i konflikthåndtering.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO