• Vijitha Sri Surendran

    Psykolog

Vijitha er autoriseret psykolog og specialpsykolog i voksenpsykiatri.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Vijitha varetager desuden komplekse udredningsopgaver for offentlige og private aktører vedr. neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om bl.a. om dobbeltdiagnoser, affektive lidelser, psykose, personlighedsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser, ADHD og angst samt nedsat kognitiv funktionsevne. Dette mhp. afklaring og vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder herunder skånebehov samt behandlingsmuligheder, pædagogiske tilgange, støttende tiltag m.m.

Vijitha har tidligere arbejdserfaringer som psykolog fra bl.a. privat og kommunalt samt regionalt regi inden for beskæftigelsesområdet og psykiatrien, herunder ved Center for Arbejdsmarked i Rebild Kommune mhp. vurderinger af borgeres funktionsevne og støttebehov. Endvidere har Vijitha arbejdserfaringer med børn, unge og deres forældre fra ansættelser ved døgninstitutioner i Aalborg Kommune. Fokus har her været på bl.a. adfærdsproblemer, selvskade, psykiske diagnoser og funktionsnedsættelse. Derudover har hun erfaring med personalerådgivning, supervision og undervisning af personale, der arbejder med psykisk sårbare borgere.

Vijitha har bred terapeutisk erfaring bl.a. inden for kognitiv adfærdsterapi, skematerapi og ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi).

Udover at være tilknyttet klinikken her, er Vijitha også beskæftiget i psykiatrien i Region Sjælland, Slagelse, hvor hun er tilknyttet et sengeafsnit med indlagte patienter med affektive lidelser, desuden ambulante afdelinger med opgaver vedr. udredning og behandling af komplekse psykiatriske, kognitive og udviklingsrelaterede problematikker.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser