Boganmeldelse af bogen ”Berørt af Huntingtons Sygdom, Livsfortællinger og psykologiske betragtninger” af Lona Bjerre Andersen

Anmelder: Lena Sjællænder, aut.cand.psych, neuropsykolog, Viborg.

Relevant og nærværende bog om Huntingtons sygdom.

Denne bog er en god og solid informationsbog til personer, der ønsker et indblik i Huntingtons Sygdom, både de medicinske aspekter og de eksistentielle, psykologiske og neuropsykologiske konsekvenser for de familier, der rammes.

Bogen indledes med en letforståelig medicinsk gennemgang af sygdommen, og herefter følger fortællinger fra ramte og deres pårørende inden for 3 temaer:

  1. Valg eller fravalg af gentest
  2. Ramt af Huntingtons sygdom
  3. Pårørende til personer med Huntingtons sygdom

Disse personlige førstehåndsberetninger gør bogen nærværende og relevant for alle, der måtte ønske at få indblik i konsekvenserne af at blive ramt eller berørt af HS.

I bogens sidste del beskriver Lona Bjerre Andersen de psykologiske betragtninger i arbejdet med ramte og pårørende. Dette gør hun på en måde, så både fagfolk og andre kan få indblik i de centrale temaer, der kan opstå, når man rammes af sådan en alvorlig sygdom. Disse temaer omhandler sorg, angst, tvivl, selvmordstanker, åbenhed om sygdommen i og uden for familien, livskriser og at fokusere på det gode som livet fortsat indeholder på trods af alvorlig og genetisk arvelig sygdom. Lona Bjerre-Andersen beskriver også de vigtige neuropsykologiske konsekvenser, som sygdommen har. Denne viden er absolut relevant for både den ramte, de pårørende og fagpersoner, så de bedre kan forstå de ændringer, der sker i takt med at sygdommen udvikler sig.

Bogen henvender sig primært til personer, der er ramt eller berørt af HS, men der er ingen tvivl om, at mange fagpersoner også med fordel kan læse bogen, hvis det skulle blive relevant i deres arbejde.

Det er skønt, at en fagfælle har valgt at kaste lys over en sygdom, der berører en mindre gruppe i Danmark. Man kan håbe på, at det vil inspirere til fokus på andre sygdomstyper, der berører et mindretal, men som er vigtige at få psykologisk viden om, både for de berørte og fagpersoner.

Udgivelser