Forsamtale

Hvad foregår?

Forsamtale angår kortlægning af problemstilling og anbefalinger.

Uanset hvilken mistanke du har og uanset hvilken specifik udredning eller omfattende undersøgelse du ønsker hos os, indledes et forløb med en forsamtale. Sammen med dig finder vi ud af, om der er grund til at gå videre efter forsamtalen til en specifik eller bredere udredning, om din mistanke kan bekræftes, eller der er anledning til at anbefale dig noget andet.

Forsamtalen er et nødvendigt fagligt led i en grundig faglig stillingtagen til det videre forløb. Forsamtalen giver dig mulighed for at tage stilling til, hvordan du ønsker at gå videre.

Du kan afslutte din kontakt med os efter forsamtalen, eller du kan gå videre til en af klinikkens specifikke eller bredere udredninger, eller du kan tilbydes en af vores samtale- og rådgivningsmuligheder – klik her for at se muligheder.

Såfremt du ikke ønsker at gå videre efter forsamtalen, udarbejdes der et notat fra forsamtalen, som beskriver væsentlige problemstillinger og anbefalinger. Dette notat sendes til dig efter forsamtalen. Går du videre efter forsamtalen, da inkluderes oplysninger fra forsamtalen i det videre forløb.

Hvis du går videre, hvem udreder?

Vi er udredningseksperter. Psykiatriske diagnoser udredes af psykologer, som er autoriseret og arbejder specialiseret på fagområdet, og alle fagpersoner i teamet her har årelang erfaring fra forskellige sektorer. Udover selve dét at mestre udredning ved screening, interview og testning, ved vi også en masse om, hvad der faktisk kan hjælpe dig på sigt, hvor du kan søge om hjælp med din udredning i hånden, og hvilken hjælp der er evident grundlag for ift. en effekt på længere sigt.

Kig på OM OS – her ser du vores team med udførlig beskrivelse af den specialist, du tilknyttes i et udredningsforløb.

Vi opdaterer os hele tiden i nyeste screenings- og testredskaber. Da klinikken netop har en langvarig og omfattende erfaring, superviserer vi også andre fagpersoner i udredning og rådgivning.

Det praktiske

Forsamtalen varer 2 timer og koster 4.000 kr.

Beløbet betales via MobilePay efter samtalen.

Såfremt du ikke ønsker at gå videre efter forsamtalen, udarbejdes der et notat fra forsamtalen, som beskriver væsentlige problemstillinger og anbefalinger. Dette notat sendes til dig efter forsamtalen. Går du videre efter forsamtalen, da inkluderes oplysninger fra forsamtalen i det videre forløb.