Forsamtale

Hvad foregår?

Forsamtale angår kortlægning af problemstilling og anbefalinger.

Uanset hvilken mistanke du har og uanset hvilken specifik udredning eller omfattende undersøgelse du ønsker hos os, indledes et hvert forløb med en forsamtale. Sammen med dig finder ud af, om der er grund til at gå videre med en større eller specifik udredning, og om din mistanke kan bekræftes, eller der er anledning til at anbefale dig noget helt andet. Forsamtalen er et nødvendigt fagligt led i en grundig faglig stillingtagen til det videre forløb, ligesom forsamtalen giver dig mulighed for at tage stilling til, hvordan du ønsker at gå videre.

Du kan afslutte din kontakt med os efter forsamtalen, eller du kan gå videre med en af klinikkens specifikke eller bredere udredninger, eller du kan tilbydes en af vores samtale-muligheder – klik her for at se muligheder.

Hvis du går videre, hvem udreder?

Vi er udredningseksperter. Psykiatriske diagnoser udredes af psykologer, som er autoriseret og specialiseret på området, og alle hos os har årelang erfaring og fra forskellige sektorer, således vi udover selve det at mestre udredning ved screening, interview og testning, også ved en masse om, hvad der faktisk kan hjælpe dig på sigt, hvor du kan søge om hjælp med din udredning i hånden, og hvilken hjælp der er evident grundlag for ift. en effekt på længere sigt. Kig på OM OS – her ser du vores specialistgruppe med udførlig beskrivelse af den specialist, du tilknyttes i et udredningsforløb. Vi opdaterer os hele tiden i nyeste testredskaber, og da klinikken netop har en langvarig og omfattende erfaring, er det også os, som opdaterer og underviser andre i testbrug.

Det praktiske

Der udarbejdes et notat fra forsamtalen, som beskriver væsentlige problemstillinger og anbefalinger, dette notat sendes til dig inden for få dage efter samtalen.

Forsamtalen varer 1,5 time og koster 2.500 kr.

Beløbet betales via MobilePay efter samtalen.