VISO

Klinikken er VISO-leverandør for Social- og Boligstyrelsen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på skolebørns-, unge- og voksenområdet på følgende fagfelter:

  • Udviklingshæmning (skolebørn, unge og voksne)
  • Autismespektrum forstyrrelse (unge og voksne)
  • Demensområdet (unge og voksne)
  • Erhvervet Hjerneskade (unge og voksne)
  • NCL-området/børnedemens (børn, unge og voksne)

Fagfelterne omfatter en række kombinationsproblematikker, fx. de nævnte områder i kombination med psykisk sygdom, problemadfærd på forskellig vis samt specifikke lidelser. Eksempler på specifikke lidelser er bl.a. Huntingtons Sygdom ifm. demenssygdom samt følgevirkninger af NCL (NCL; Neuronal Ceroid Lipofuscinose, også kaldet børnedemens, som opstår på baggrund af sjældne genfejl, med start i barndomsalderen).

Hvad er VISO?

VISO er en national enhed under Social- og Boligstyrelsen.

Formålet med VISO er at bistå kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet i hele Danmark.

VISO-forløb kan bl.a. handle om at øge forståelsen af en særlig eller problematisk adfærd hos fx. personen med autisme og/eller udviklingshæmning eller demens samt rådgivning til personaler ift. pædagogiske tilgange og strategier.

Viden til Gavn

Et VISO-forløb skal gavne den enkelte borger og de personaler, som arbejder med borgeren på socialområdet eller specialundervisningsområdet. Derfor lægges der vægt på, at den viden, der oparbejdes i et VISO-forløb, også bliver anvendt i praksis under og efter forløbet.

Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København arbejder for, at specialviden omsættes til en meningsfuld praksis med individuelle løsninger, der har borgeren i centrum. Vi har langvarig og specialiseret erfaring med fagområderne.

Henvisning til VISO

Det er VISOs centrale enhed, som er beliggende i Odense, der tager stilling til henvendelser vedr. ønske om et VISO-rådgivningsforløb.

VISO tager ved henvendelsen stilling til, om behovet falder inden for VISOs formål samt hvilken VISO-leverandør med specialister på området, der skal inddrages, når en VISO-sag søsættes.

Både kommunale sagsbehandlere, borgere og pårørende samt borgers netværk i øvrigt kan kontakte VISO mhp. drøftelse vedr. ønsket om et VISO-forløb.

Et VISO-forløb varer oftest fra få måneder til maksimalt 8 måneder.

Vedr. yderlige viden og henvendelse til VISO, se: www.sbst.dk

VISO

Social- og boligstyrelsen

Telefon +45 72 42 37 00