MAPP: Model til Kortlægning af Adfærd og Pædagogisk Praksis

MAPP er en praksisnær analysemodel med konkrete brugbare spørgsmål til praktikeren, således man samlet kan få et overblik over, hvordan pædagogikken og rammen for den enkelte borger fungerer optimalt.

MAPP består af et grundlæggende oversigtsskema, som er hovedmodellen, og dertil 7 hjælpeskemaer. Skemaerne er samlet i et hæfte, som kan udleveres til alle deltagere/personaler. Desuden findes en manual til supervisor/rådgiver med forklaring vedr. udfyldningen af oversigtsskemaet og hjælpeskemaerne.

MAPP er udviklet til pædagogisk brug blandt personalegrupper indenfor special-, social- og sundhedssektoren. MAPP kan bruges i forbindelse med en fagsupervision eller et rådgivningsforløb omkring en borger med nedsat funktionsevne. Modellen er et aktivt dialogisk redskab, som kan sætte rammen for, at personalet via rådgivningen/supervisionen arbejder med at indhente viden, reflekterer og får målrettet den rigtige pædagogik ift. den enkelte borger. Modellen egner sig til både korte eller længere forløb, og den kan anvendes i sin helhed, eller der kan plukkes i relevante skemaer.

MAPP er en analysemodel, hvormed den professionelle kan få mulighed for at skabe sig et systematisk og grundigt overblik over en borgers komplekse profil og neuropædagogiske behov. Den søger at skabe et visuelt og pædagogisk overblik i en overskuelig ramme ud fra ofte komplekse, forskelligartede og uigennemskuelige informationer. Målet er ikke at forenkle årsager til borgerens adfærd, men at forbedre og retningssætte de indsatser, som de professionelle anvender mhp. at at give den bedst mulige effekt af personalets indsats.

MAPP er udviklet på baggrund af klinikkens mangeårige erfaringer med supervision og rådgivning til personalegrupper.

Bestilling af materialer

MAPP-materialet kan rekvireres ved henvendelse til klinikken på mail: info@neuropsykologiskpraksis.dk

Der betales via Mobile Pay-nr.: 99189 –  eller jf. faktura ved tilsendelse af ean-nr. og øvrige betalingsoplysninger. Priser er plus forsendelsesudgifter.

Pris: 50,00 kr. pr. enkelt hæfte.

Lille pakke: 3 manualer & 10 hæfter med skemaer: 600,00 kr.

Stor pakke: 6 manualer og 20 hæfter med skemaer: 1.200,00 kr.

Ønskes undervisning i brug af MAPP, skriv til klinikken her: info@neuropsykologiskpraksis.dk