Undervisning

Der tilbydes undervisning, kurser og foredrag vedr. social- og sundhedstemaer, psykiatriske problemstillinger, almenpsykologiske og neuropsykologiske emner samt behandling. Undervisningen retter sig mod fagpersoner, personalegrupper, institutioner, patientforeninger og andre med faglig interesse.

Aktiviteten foregår i klinikkens lokaler eller “ud af huset”. For den lille gruppe eller den større forsamling.

Undervisning baseret på deltager-cases tilrettelægges gerne.

Der anbefales altid relevant litteratur inden for det pågældende emne.

Kursusbevis udarbejdes efter ønske.

Eksempler på kurser 

 • Skolevægring, autisme og angst; symptombillede, fokuspunkter i skole/uddannelse og hjem/kommune, helhedsorienteret behandling
 • Dysleksi; it-hjælpemidler i skolen, under uddannelse og hjemme: Demonstration og læring
 • Angstlidelser og depressionsformer; symptomer, komorbiditet, prognose og behandling
 • ADHD-typer og autismespektrum forstyrrelser; kernesymptomer gennem barndom og voksenalder m.m.
 • Adfærdsændringer; adfærdsregistreringer, forståelsesmåder og tilrettelæggelse af forandringer samt evaluering
 • Misbrug og dobbeltdiagnoser; hvad sker der i hjernen? Behandling på kort og lang sigt
 • Skizofreni og personlighedsforstyrrelser; symptomer, typer, forsvarsmekanismer og behandling
 • ICD-11-diagnoser; fremtidige ændringer vedr. udviklingsforstyrrelser og betydning for behandling
 • Den neuropædagogiske tilgang; nøglebegreber og behandlingsimplikationer
 • Den neuropsykologiske undersøgelse; tilrettelæggelse, tests, rapportopbygning og formidling
 • Hjernens struktur og funktion samt rehabiliteringsprincipper
 • Vaskulær demens, Frontotemporal demens, Alzheimers demens; symptomer, ligheder og forskelle
 • Huntingtons Sygdom; risikopersoner, ramte og pårørende – hvad kan psykologsamtaler bidrage med?

Kontakt klinikken vedr. specifikke emner eller særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
Honorar efter aftale.