Begavelsesvurdering

Kontakt os via vores kontaktformular her, på mail
info@neuropsykologiskpraksis.dk eller på telefon 26 81 00 46

En vurdering af begavelsesniveau kan foretages som del af en større udredning, fx. i børne-unge sager, hvor det er vigtigt at kende begavelsesgrundlaget set ift. en evt. psykisk lidelse eller kognitive vanskeligheder i øvrigt. En vurdering af begavelsesniveauet kan dog også foretages for sig.

Udredning for ADHD/ADD  |  Udredning for autisme/Aspergers syndrom