Psykolog & indehaver Lona Bjerre Andersen

Psykolog & indehaver Lona Bjerre Andersen

Velkommen

Her i klinikken arbejder vi med udredning ved psykologiske undersøgelser og vurderinger, supervision og rådgivning samt undervisning og samtalebehandling. Vi har specialiserede kompetencer vedr. psykiske og neuropsykologiske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om ADHD og autismespektrum forstyrrelser, udviklingshæmning samt forskellige former for hjerneskader, hvoraf kognitive og sociale vanskeligheder følger, desuden krise og sygdom. Endvidere pårørendes situation.

Klinikken er VISO-leverandør og foretager udredninger samt rådgiver i særligt komplicerede sager for Socialstyrelsen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

Vi arbejder med både børn, unge og voksne. Vi lægger vægt på en tryg og tillidsfuld atmosfære samt en anerkendende tilgang. Vi anvender forskellige metoder. Overvejende anvendes specialiserede kognitive metoder og en neuropsykologisk og neuropædagogisk forståelsesramme.

Klinikken har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i København.

> AARHUS AFDELINGEN
> KØBENHAVN AFDELINGEN

NYHEDER:

Klinikken har vundet VISO-UDBUD: Vi fortsætter og udvider vores VISO-arbejde på områderne Udviklingshæmning og Autisme, og vi starter pr. 1. maj 2022 med opgaver på nye VISO-områder: Demens og Erhvervet Hjerneskade. Klinikken er bl.a. udvalgt på baggrund af høje faglige standarter. Se mere om VISO.

Klinikken har bidraget med info-videoer vedr. indsatser ifm. komplekse følger af Cerebral Parese hos børn og unge, se Socialstyrelsen: FILM – vedr. udredning og indsatser ved Cerebral Parese

Psykologiske undersøgelser

Opstart juni 2022

Aarhus og København

Læs mere her