Udgivelser

Udgivelser

Artikel i marts-udgaven (2019) af tidsskriftet Børne- og Ungesygeplejersken

Andersen, L. B. (2017) Book.
Touched by Huntington´s Disease - Life Stories and Psychological Reflections.

Andersen, L. B. (2016) Bog.
Berørt af Huntingtons Sygdom - Livsfortællinger og psykologiske betragtninger. Bogforlaget Frydenlund.

Se: Berørt af Huntingtons Sygdom

Se: Anmeldelse: En bog der manglede – ved overlæge, Ph.d. Anette Torvin Møller (Anmeldelsen er bragt i medlemsbladet ved Landsforeningen Huntingtons Sygdom)

Se: Anmeldelse: Relevant og nærværende bog – ved neuropsykolog Lena Sjællænder (Anmeldelsen er bragt i Magasinet P, psykologernes fagmagasin, og i nyhedsmail samt folder ved Bogforlaget Frydenlund)

Se: Anmeldelse: Bogen belyser mange vinkler – ved demenskonsulent, VISO-specialist Anni O. Frederiksen (Anmeldelsen er bragt i nyhedsmail og folder ved Bogforlaget Frydenlund)

Se: Pressemeddelelse

Indlæg i Patientforeningen mod Huntingtons Sygdom, 33. årgang, nr. 2, 2016

Andersen, L. B. (2016) HS og psykologhjælp. Indlæg i medlemsbladet for Landsforeningen mod Huntingtons Sygdom. Blad nr. 2, 33. årgang, side 22-23.

 Se: HS og psykologhjælp

Andersen, L. B. (2014) Debatindlæg.
Jyllands-Posten, d. 02.11.14. Ventetid til psykologen

Andersen, L. B. (2014) Akut krise, stress og udbrændthed.
Kapitel i: Offentlig Administration for Lægesekretærer. Bind 2, kapitel 2, side 35 - 70. Forlaget ´94.

Interview med psykolog Lona Bjerre Andersen (2014)
"Bedst at blive deprimeret i årets første måneder", Dagbladet Politiken, d. 22.10.14.

Andersen, L. B. (2014) Psykologisk Førstehjælp.
Anmeldelse i Psykolog Nyt, Nr. 5, 2014.

Interview med psykolog Lona Bjerre Andersen (2013)
"Nøjjj, det´ for børn! Gode råd om skærmbørn", i magasinet MOR, marts 2013, side 50-52.

Interview med psykolog Lona Bjerre Andersen (2012)
"Svært at spotte kvinder med ADHD", i magasinet FEMINA, nr. 9, marts 2012, side 108.

Andersen, L.B. (2011) Nye psykologer.
Indlæg i medlemsbladet for Landsforeningen mod Huntingtons Chorea. Blad nr. 1, side 7.

Download / læs artikel her; Nye Psykologer (fra www.lhc.dk).

Andersen, L.B., Elbinger Gramstrup, M., Pedersen, G. (2011) Kvinder med ADHD.
Anmeldelse i Psykolog Nyt, Nr. 3, 2011.

Andersen, L.B., Elbinger Gramstrup, M. (2010) Børn og voldelige pc-spil.
Kronik i dagbladet Information d. 3. juli 2010. Efterfølgende debat på dagbladets blog.

Andersen, L.B., Pedersen, G., Pilgaard, E. (2009) En rivende flod af svære dilemmaer. Børn og unge af hjerneskaderamte forældre. En svømmetur for de personaler, der arbejder med forældrene.
Fokus, 4: 2009. Videnscenter for Hjerneskade.

Se: www.vfhj.dk (link: Publikationer, Fokus, 2009 nr. 4; hhv. forkortet og uforkortet udgave af artiklen).

Download / læs artikel her, uforkortet udgave.
Download / læs artikel her, forkortet udgave.

Andersen, L.B., Pedersen, G., Pilgaard, E. (2007) De skridsikre trædesten. Personalets udfordringer i hjerneskaderamte familier - hvordan skal der tages vare på børnene?
Udgivet i samarbejde med Vejlefjord Akademi, Faglig uddannelse, Vejle.

Se: www.vejlefjord-akademi.dk (link: Neurocenter og Mere viden).

Download / læs artikel her.

Andersen, L.B. (2007) Autisme og piger - en særlig diagnostisk udfordring.
Autismebladet, 1:2007. Videnscenter for Autisme. En forkortet udgave af artiklen.

Andersen, L.B. (2006) Den varme stol i klasseværelset dur ikke.
Debatindlæg d. 17. nov. 2006 i Jyllands-Posten.

Download / læs artikel her.

Se den samlede debat vedr. emnet i både Jyllands-Posten og Politiken.

Download / læs artikel her.

Andersen, L.B., Pedersen, G (2003) Efter bevidstløshed - information og råd til pårørende.
Folder ved Forlaget 94.

Se forlagets omtale: www.Forlaget94.dk (link: Øvrige titler).

Læs den Danske udgave: Download / læs artikel her.

Læs den Norske udgave: Download / læs artikel her.

Andersen, L.B., Pedersen, G. (2002) Den anden opvågning
Sygeplejersken, 34: 18-23.

Andersen, L.B. (1995) Efter Scandinavian Star. Katastrofeberedskab.
Artikel i Psykolog Nyt, 1995, 21 (49).

Elklit, A., Andersen, L.B. & Arctander, T. (1995) Scandinavian Star
Psykologisk Skriftserie, 1995, 20 (2). Aarhus Universitet, Psykologisk Institut.

En opfølgende undersøgelse af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger 3 år efter katastrofen.

Elklit, A. & Andersen, L.B. (1994) Scandinavian Star
Psykologisk Skriftserie, 1994, 19 (5). Aarhus Universitet, Psykologisk Institut.

En undersøgelse af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger af en katastrofe.