Udgivelser

Ordblindhed af Kristian Bjerre Andersen

Ordblindhed er en del af Maxi-serien. Maxi er en serie af letlæste fagbøger til børn i 2.-5. klasse. Bøgerne har en klassisk opbygning og er særdeles velegnede til faglig læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. Bøgerne er rigt illustreret med forskellige grafiske elementer og faktabokse, der understøtter de faglige tekster. Maxi-serien berører en bred vifte af aktuelle og relevante emner om alt fra klima, gaming, sport, og naturens verden. Der følger opgaver med til alle bøgerne.

Bøgen kan købes her: Ordblindhed

Hjælp! Jeg skal ha´ supervision

Hjælp! Jeg skal ha´ supervision

MAPP: Model til Kortlægning af Adfærd og Pædagogisk Praksis

MAPP er en praksisnær analysemodel med konkrete brugbare spørgsmål til praktikeren, således man samlet kan få et overblik over, hvordan pædagogikken og rammen for den enkelte borger fungerer optimalt.

MAPP består af et grundlæggende oversigtsskema, som er hovedmodellen, og dertil 7 hjælpeskemaer. Skemaerne er samlet i et hæfte, som kan udleveres til alle deltagere/personaler. Desuden findes en manual til supervisor/rådgiver med forklaring vedr. udfyldningen af oversigtsskemaet og hjælpeskemaerne.

MAPP er udviklet til pædagogisk brug blandt personalegrupper indenfor special-, social- og sundhedssektoren. MAPP kan bruges i forbindelse med en fagsupervision eller et rådgivningsforløb omkring en borger med nedsat funktionsevne. Modellen er et aktivt dialogisk redskab, som kan sætte rammen for, at personalet via rådgivningen/supervisionen arbejder med at indhente viden, reflekterer og får målrettet den rigtige pædagogik ift. den enkelte borger. Modellen egner sig til både korte eller længere forløb, og den kan anvendes i sin helhed, eller der kan plukkes i relevante skemaer.

MAPP er en analysemodel, hvormed den professionelle kan få mulighed for at skabe sig et systematisk og grundigt overblik over en borgers komplekse profil og neuropædagogiske behov. Den søger at skabe et visuelt og pædagogisk overblik i en overskuelig ramme ud fra ofte komplekse, forskelligartede og uigennemskuelige informationer. Målet er ikke at forenkle årsager til borgerens adfærd, men at forbedre og retningssætte de indsatser, som de professionelle anvender mhp. at at give den bedst mulige effekt af personalets indsats.

MAPP er udviklet på baggrund af klinikkens mangeårige erfaringer med supervision og rådgivning til personalegrupper.

MAPP-materialet kan rekvireres ved henvendelse til klinikken på mail: info@neuropsykologiskpraksis.dk

Der betales via Mobile Pay-nr.: 99189 – eller jf. faktura ved tilsendelse af ean-nr. og øvrige betalingsoplysninger. Priser er plus forsendelsesudgifter.

Pris: 30,00 kr. pr. enkelt hæfte.

Lille pakke: 3 manualer & 10 hæfter med skemaer: 345,00 kr.

Stor pakke: 6 manualer og 20 hæfter med skemaer: 650,00 kr.

Ønskes undervisning i brug af MAPP som supervisor/rådgiver, skriv til klinikken her: info@neuropsykologiskpraksis.dk

MAPP: Model til Kortlægning af Adfærd og Pædagogisk Praksis

MAPP er en praksisnær analysemodel med konkrete brugbare spørgsmål til praktikeren, således man samlet kan få et overblik over, hvordan pædagogikken og rammen for den enkelte borger fungerer optimalt.

MAPP består af et grundlæggende oversigtsskema, som er hovedmodellen, og dertil 7 hjælpeskemaer. Skemaerne er samlet i et hæfte, som kan udleveres til alle deltagere/personaler. Desuden findes en manual til supervisor/rådgiver med forklaring vedr. udfyldningen af oversigtsskemaet og hjælpeskemaerne.

MAPP er udviklet til pædagogisk brug blandt personalegrupper indenfor special-, social- og sundhedssektoren. MAPP kan bruges i forbindelse med en fagsupervision eller et rådgivningsforløb omkring en borger med nedsat funktionsevne. Modellen er et aktivt dialogisk redskab, som kan sætte rammen for, at personalet via rådgivningen/supervisionen arbejder med at indhente viden, reflekterer og får målrettet den rigtige pædagogik ift. den enkelte borger. Modellen egner sig til både korte eller længere forløb, og den kan anvendes i sin helhed, eller der kan plukkes i relevante skemaer.

MAPP er en analysemodel, hvormed den professionelle kan få mulighed for at skabe sig et systematisk og grundigt overblik over en borgers komplekse profil og neuropædagogiske behov. Den søger at skabe et visuelt og pædagogisk overblik i en overskuelig ramme ud fra ofte komplekse, forskelligartede og uigennemskuelige informationer. Målet er ikke at forenkle årsager til borgerens adfærd, men at forbedre og retningssætte de indsatser, som de professionelle anvender mhp. at at give den bedst mulige effekt af personalets indsats.

MAPP er udviklet på baggrund af klinikkens mangeårige erfaringer med supervision og rådgivning til personalegrupper.

MAPP-materialet kan rekvireres ved henvendelse til klinikken på mail: info@neuropsykologiskpraksis.dk

Der betales via Mobile Pay-nr.: 99189 – eller jf. faktura ved tilsendelse af ean-nr. og øvrige betalingsoplysninger. Priser er plus forsendelsesudgifter.

Pris: 30,00 kr. pr. enkelt hæfte.

Lille pakke: 3 manualer & 10 hæfter med skemaer: 345,00 kr.

Stor pakke: 6 manualer og 20 hæfter med skemaer: 650,00 kr.

Ønskes undervisning i brug af MAPP som supervisor/rådgiver, skriv til klinikken her: info@neuropsykologiskpraksis.dk

I bogen: Seksualitet og udviklingshandicap ved forlaget Oligo

Intelligens

Intern udgivelse. Link: Se IQ-artikel.

Se: Berørt af Huntingtons Sygdom

Se: Anmeldelse: En bog der manglede – ved overlæge, Ph.d. Anette Torvin Møller (Anmeldelsen er bragt i medlemsbladet ved Landsforeningen Huntingtons Sygdom)

Se: Anmeldelse: Relevant og nærværende bog – ved neuropsykolog Lena Sjællænder (Anmeldelsen er bragt i Magasinet P, psykologernes fagmagasin, og i nyhedsmail samt folder ved Bogforlaget Frydenlund)

Se: Anmeldelse: Bogen belyser mange vinkler – ved demenskonsulent, VISO-specialist Anni O. Frederiksen (Anmeldelsen er bragt i nyhedsmail og folder ved Bogforlaget Frydenlund)

Se: Pressemeddelelse

Andersen, L. B. (2016) HS og psykologhjælp. Indlæg i medlemsbladet for Landsforeningen mod Huntingtons Sygdom. Blad nr. 2, 33. årgang, side 22-23.

 Se: HS og psykologhjælp

Download / læs artikel her; Nye Psykologer (fra www.lhc.dk).

Se: www.vfhj.dk (link: Publikationer, Fokus, 2009 nr. 4; hhv. forkortet og uforkortet udgave af artiklen).

Download / læs artikel her, uforkortet udgave.
Download / læs artikel her, forkortet udgave.

Se: www.vejlefjord-akademi.dk (link: Neurocenter og Mere viden).

Download / læs artikel her.

Download / læs artikel her.

Se den samlede debat vedr. emnet i både Jyllands-Posten og Politiken.

Download / læs artikel her.

Se forlagets omtale: www.Forlaget94.dk (link: Øvrige titler).

Læs den Danske udgave:  Download / læs artikel her.

Læs den Norske udgave:  Download / læs artikel her.

Klik her:  Den anden opvågning.

En opfølgende undersøgelse af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger 3 år efter katastrofen.

En undersøgelse af de fysiske, psykologiske og sociale eftervirkninger af en katastrofe.