Supervision

Der tilbydes individuel og gruppe/team-supervision. Dels til fagpersoner inden for børne-, unge- og voksenområdet i fx. psykiatrien, social- og sundhedssektoren samt special- og rehabiliteringsområdet. Dels til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation og specialistuddannelse.

Klinikken superviserer desuden private og offentlige institutioner i social-og sundhedssektoren samt privatpraktiserende fagpersoner.

Eksempler på temaer

Supervisionstemaer kan bl.a. angå praktisk håndtering af bestemte situationer i arbejdet, samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere, forståelse af sygdomme, at kunne anvende og være bevidst om faglige og personlige strategier i arbejdet, fokus på administrative, ledelsesmæssige og organisatoriske forhold samt egne følelser relateret til arbejdssituationen. Desuden kan for psykologer fx også være fokus på udredningsarbejde/undersøgelser, herunder psykologisk testning mht. testvalg, testopgørelse og vurderinger samt personligt udviklingsarbejde/personlig stil. Endvidere tilbydes supervision på fagpersonens egen supervision af andre.

Metode

Der superviseres overvejende jf. en kognitiv tilgangsvinkel samt neuropsykologisk og neuropædagogisk viden. Supervision bruges som en faglig udviklings- og læringsmetode blandt professionelle inden for det medmenneskelige felt. Der reflekteres over egen praksis. Den faglige udvikling støttes, og kvaliteten i arbejdet øges. Supervisionsforummet ligger imellem vejledning og terapi, idet der arbejdes mere dybdegående med en problemstilling end i et vejledningsforum. Der arbejdes med fagpersonens/personalegruppens arbejdsrelaterede tanker, følelser og oplevelser, men ikke på terapeutisk facon. Supervisanden er ikke i centrum som privatperson, men med arbejdsrelaterede oplevelser, herunder følelser, strategier og holdninger.

Der angives litteratur-referencer ifm. med supervisionen, og der udfærdiges supervisionsbevis efter ønske jf. de gældende regler til brug i diverse uddannelsessammenhænge.

_____________

Individuel supervision pr. time: 1.500,00 kr.
Supervision 2-4 personer/gruppe pr. time: 2.500,00 kr.
Supervision 5 personer og derover pr. time: 3.000,00 kr.