FAQ – Ofte Stillede Spørgsmål

Her får du svar på nogle af mest stillede spørgsmål til os. Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os her: Kontakt

FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål

Ventetiden vil typisk være 14 dage til 1½ måned. Det afhænger af den pågældende problemstilling.

Svar: En forsamtale koster 4.000 kr., som betales lige efter samtalen via MobilePay-nr. 99189.

En udredning koster i udgangspunktet 13.000 kr. (for personer fra 18 år), og omfatter følgende: Selve udredningen (varighed: 3-4 timer), læsning af dokumenter/akter (varighed: 1 time), udarbejdelse af rapport med vurderinger og anbefalinger samt en tilbagemeldingssamtale af 1 times varighed. Der sendes en faktura pr. mail, som betales i starten af forløbet. (Udredningsbeløbet er udover beløbet for forsamtalen, som er 4.000 kr.).

Ved udredning af skolebørn og unge under 18 år bliver udredningen ofte mere omfattende og derfor dyrere, idet vi anbefaler, at der også skabes klarhed over intellektuelle styrker og udfordringer. Her anbefales det som regel, at både begavelsesniveau og kognition udredes. En observation i barnets miljø kan også være hensigtsmæssig. Hvis fx PPR allerede har foretaget kognitiv testning, da ser vi meget gerne disse dokumenter. Har PPR foretaget testning, og/eller der foreligger gode beskrivelser fra de miljøer, som barnet indgår i, og kan vi tage udgangspunkt heri ved vores udredning, skal der naturligvis ikke betales for selvsamme hos os.

Fra forsamtale til tilbagemeldingssamtalen skal man forvente, at der vil gå ca. 1 – 2 måneder.

Ja, det må vi gerne. Det er autoriserede psykologer og/eller specialistuddannede psykologer, som peger på en diagnose, når der er belæg herfor jf. kriterierne for den pågældende psykiske diagnose og jf. evt. kliniske nationale retningslinjer på det pågældende fagområde.

Se bl.a. dokumentation jf. notat ved Danske Regioner, 2015, side 4, afsnit 2.3: Særligt om diagnosticering: Det er ikke forbeholdt særlige faggrupper at diagnosticere, og psykologer må – ligesom andre sundhedspersoner – gerne stille en diagnose – forudsat vedkommende har de nødvendige kvalifikationer. Dette gælder som udgangspunkt for alle psykologer og ikke kun for specialpsykologer (…)”.

Hos os betaler du privat, men du kan vise din kvittering/faktura til den instans, som evt. vil betale for dig. Vi arbejder ikke jf. overenskomst med det offentlige.

Her må vi henstille til, at man kontakter sit forsikringsselskab for at høre, hvilke muligheder man har for dækning. Det kan være en god idé at have dette afklaret, før der bestilles tid til udredning. Hos os betales direkte, og man kan vise sin kvittering/faktura til sit selskab efterfølgende, såfremt selskabet dækker.

Nej, dækning af Sygesikringsgruppe 2 via det kommunale system gælder alene for ydelser ved speciallæger, herunder ydelser faktureret ved psykiater og børnepsykiater.

Det vil vi meget gerne. Der står oftest informationer af faglig art, som er gode for os at vide, fx hvad pågældende fagperson har vurderet. Disse dokumenter kan sendes til os via kontaktformularen, som du finder her: Kontaktformular

Det er helt sikkert at sende disse oplysninger til os, da kontakten med os via kontaktformularen foregår i et krypteret spor.

Ja, vi udreder både i København og Aarhus.

Nej, det kan kun en lægefaglig specialist, fx en psykiater eller en børnepsykiater, når det drejer sig om medicin overfor psykiske lidelser, som fx ADHD/ADD.

Ja, det gør vi. På både børne/unge-området og voksen-området har vi et samarbejde. Vi kan konferere vores sager ved børnepsykiater eller voksenpsykiater, og når vi i vores udredninger anbefaler en medicinsk vurdering, foregår en sådan hos børnepsykiater/voksenpsykiater. Dette oftest i sager, hvor udredningen peger på ADHD/ADD. Efter endt udredning hos os, oplyser vi nærmere om procedure ved børnepsykiater/voksenpsykiater, og man kan henvende sig til vedkommende, der typisk kan tilbyde en tid inden for 1-3 måneder, dog med forbehold for evt. ændringer. Udredningsrapporten fra os skal vises til børnepsykiateren/voksenpsykiateren. Der betales særskilt for forløb ved børnepsykiateren/voksenpsykiateren.

Ja, det gør den. Vi er en faglig instans med særlig viden om neuropsykologiske og psykiatriske tilstande/lidelser. Vi laver faglige anbefalinger, men vi har ikke myndighed i bevillingsmæssig eller økonomisk sammenhæng til at iværksætte konkrete foranstaltninger, fx i skolen eller på arbejdspladsen, eller ift. kommunale ydelser. Vi har dog en god erfaring med, at systemet generelt er meget positiv overfor vores anbefalinger og oplever sig hjulpet ift. at hjælpe og støtte den udredte person.

Desuden har vi i klinikken en række muligheder for at igangsætte hjælp og støtte, som kan tilkøbes hos os, fx specialpædagogisk rådgivningsforløb, fx i hjemmet omkring svære situationer, psykologsamtaler, fx i form af undervisning om diagnose og vejledning til håndtering af denne samt identitetsforståelse i et nyt lys. Eller ergoterapeutisk rådgivning omkring energiforvaltning og gode strategier overfor sensoriske vanskeligheder. Vi har flere muligheder for at følge behandlingsmæssigt op efter endt udredningsforløb, da vi er en tværfaglig klinik.

Der er ikke parkering direkte foran klinikken, men i nærområdet. Sæt gerne lidt tid af til parkering.

I Aarhus kan der fx parkeres i P-huset ved Magasin som ligger ca. 350 meter væk. Ved ankomst til Gammel Munkegade 6D skal man ind ad en port og helt ind i gården, til det lysegrå hus. Her skal man ind ad 2 døre og op ad trappen til 1. sal.

I København på Dronningens Tværgade er der et P-hus 50 m længere henne ad gaden på modsatte side. Her er døgnåbent. I nr. 7 skal man ind ad porten ved siden af Mai Bank, og helt ind i den allerinderste gård (gård 2). Gå efter virksomheden ”Essencius”, her har vi vores lokaler.