Samtaler

Vi er flere psykologer i psykologgruppen, som foretager samtalebehandling. Vi anvender forskellige metoder, læs mere om disse og vores værdigrundlag på linket OM OS, allernederst.

Den individuelle samtalepris er 950,00 kr. pr. 45 minutter. Ved samtale med 2 eller flere personer er prisen 1.200,00 kr. pr. time. Samtaler, der betales af offentlig eller privat institution/virksomhed, eller involverer løbende koordination med andre tilknyttede personer omk. samtaleforløbet, koster også 1.200,00 kr. pr. samtale; fx ifm. børnesager, unge med mentor/bostøtte/kontaktperson og lignende situationer. Indledende møder, afsluttende møder samt større netværksmøder koster 2.500,00 kr. og varer op til 1½ time.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest kl. 16.00 dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halvdelen af beløbet, hhv. 475,00 kr. ved individuel samtale, og 600,00 kr. ved samtale med 2 eller flere personer. Ved dækning af betalingen fra anden instans betales fuldt udeblivelseshonorar svarende til samtalens pris.

Betaling sker via MobilePay på nr.: 99189. Ved økonomisk bevilling og tilskud til samtalerne ved offentlig eller privat instans, da sendes faktura fra klinikken til denne, jf. forudgående skriftlig bevilling som er tilsendt klinikken med de fulde betalingsoplysninger og bevillingens omfang.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtalerne via det kommunale system, egen sundhedsforsikring, fagforening eller arbejdsplads.
Sygesikringen Danmark yder desuden tilskud, jf. reglerne for tilskud til psykologbehandling pr. 1. jan. 2021, såfremt man er medlem.

Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

(Der modtages ikke samtaleforløb med lægehenvisning).