Samtaler uden lægehenvisning

Den individuelle samtalepris er 950,00 kr. pr. 45 minutter. Ved samtale med 2 eller flere personer er prisen 1.200,00 kr. pr. time. Samtaler, der betales af offentlig eller privat institution/virksomhed, eller involverer løbende koordination med andre tilknyttede personer omk. samtaleforløbet, koster også 1.200,00 kr. pr. samtale; fx ifm. børnesager, unge med mentor/bostøtte/kontaktperson og lignende situationer. Indledende møder, afsluttende møder samt større netværksmøder koster 2.500,00 kr. og varer op til 1½ time.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest kl. 16.00 dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halvdelen af beløbet, hhv. 475,00 kr. ved individuel samtale, og 600,00 kr. ved samtale med 2 eller flere personer. Ved dækning af betalingen fra anden instans betales fuldt udeblivelseshonorar svarende til samtalens pris.

Betaling sker via MobilePay på nr.: 99189. Ved økonomisk bevilling og tilskud til samtalerne ved offentlig eller privat instans, da sendes faktura fra klinikken til denne, jf. forudgående skriftlig bevilling som er tilsendt klinikken med de fulde betalingsoplysninger og bevillingens omfang.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtalerne via det kommunale system, egen sundhedsforsikring, fagforening eller arbejdsplads.
Sygesikringen Danmark yder desuden tilskud, jf. reglerne for tilskud til psykologbehandling pr. 1. jan. 2020, såfremt man er medlem, svarende til 300,00 kr. pr. samtale.

Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

Samtaler med lægehenvisning

For aftaleregler og egen-betalingsdelen, se ► dette link.
45 min. pr. konsultation. Der kan anvendes til og med 12 samtaler på en lægehenvisning til psykologsamtaler. Der må højst gå ét år mellem samtalerne, går der længere tid, da afsluttes forløbet og henvisningen lukkes.
Betaling sker via MobilePay på nr.: 99189.
Afbud meddeles omkostningsfrit senest kl. 16.00 dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved senere afbud eller udeblivelse betales 349,87 kr.
Lægehenvisningen skal være sendt til psykologklinikken elektronisk på “Henvisningshotellet for psykologer” inden opstarten. Lægeklinikken skal sørge herfor.
Ved hver samtale skal medbringes sundhedskort (sygesikringskort).

Sygesikringen Danmark yder tilskud, jf. reglerne for tilskud til psykologbehandling pr. 1. jan. 2020, såfremt man er medlem, svarende til 200,00 kr. pr. samtale.

Samtaler med lægehenvisning finder sted i klinikkens Aarhus afdeling.