Samtale- og rådgivningsforløb

Vi er et tværfagligt højt specialiseret team. Vi arbejder med forskellige problemstillinger vedr. psykiske vanskeligheder og neurologiske lidelser.

Vi tilbyder forskellige typer af samtale- og rådgivningsforløb for skolebørn, unge og voksne, – se mulighederne i menuen.

Vi lægger vægt på at sammensætte et forløb, som er meningsfuldt og giver mulighed for positiv forandring ift. de udfordringer, du oplever.

I nogle situationer er der brug for ét fagspeciale, fx. psykologen til hjælp med bearbejdning af svære følelsesmæssige situationer. Ved andre henvendelser sammensættes en kombination af flere fagspecialer, fx. både psykologsamtaler i klinikken og et ergoterapeutisk eller specialpædagogisk rådgivningsforløb i hjemmet med fokus på konkrete strategier i udfordrende hverdagssituationer.

Vi anvender forskellige metoder, læs mere om disse og vores værdigrundlag på linket Profil

Praktisk info

Samtale- og rådgivningskonsultation (50 minutter): 1.200,00 kr.

Når flere deltager, anbefaler vi længere tid end 50 minutter. Det er oftest hensigtsmæssigt at afsætte 1½ time eller 2 timer.

Indledende møder, afsluttende møder samt netværksmøder (pr. påbegyndt time): 2.500,00 kr.

Læsning af sagsakter, indledningsvist eller undervejs i et sagsforløb (pr. påbegyndt time): 1.200,00kr.

Omfattende mailhenvendelse og mailkorrespondance: 200,00 kr.

Omfattende mailhenvendelse og mailkorrespondance angår ønske om, at fagpersonen forholder sig til noget, fx. nye oplysninger forud for en samtale eller rådgivning. Det kan fx. dreje sig om en lang mail med mange nye informationer, eller det kan dreje sig om en korrespondance, som fagpersonen skal indgå i. Fagpersonen forholder sig til de nye oplysninger og personens ærinde og bruger ekstra tid herpå, udover den aftalte samtale- eller rådgivningstid. Ydelsen kan foregå en eller flere gange i et forløb og sker jf. personens eller netværkets behov og initiativ.

Afbud meddeles omkostningsfrit senest kl. 16.00 dagen før aftalt mødetidspunkt. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales halvdelen af beløbet: 600,00 kr.

Ved dækning af betalingen fra anden instans betales fuldt udeblivelseshonorar svarende til samtalens/rådgivningens pris.

Betaling sker via MobilePay på nr.: 99189.

Ved økonomisk bevilling og tilskud fra offentlig eller privat instans, sendes faktura fra klinikken til den betalende instans, jf. forudgående skriftlig bevilling, som er tilsendt klinikken med de fulde betalingsoplysninger og bevillingens omfang.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud via det kommunale system, egen sundhedsforsikring, fagforening, arbejdsplads eller patientforening/interesseorganisation.

Instanserne har tavshedspligt vedr. tilskuddet.