Udredning for ADHD/ADD

Kontakt os via vores kontaktformular her, på mail
info@neuropsykologiskpraksis.dk eller på telefon 26 81 00 46

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD kommer typisk til udtryk ved mangel på overblik, hyperaktivitet, koncentrationsbesvær og vanskeligheder med at impulsstyre. Rastløshed, uro, tankemylder og følelsesudsving kan også være en fast del af hverdagen for personer med ADHD.

Symptomerne findes i barndommen og fortsætter for langt de fleste ind i voksenlivet. Med den rette viden om, hvilken støtte, strategier og behandling, man har brug for, kan man som regel leve et liv, hvor man trives, og hvor der er overskud til både arbejde, familie og venner.

Har du en mistanke om, at du kunne have ADHD, og vil du gerne udredes for dette, så har vi et team af psykologer med særlig erfaring på området, og vi vil typisk kunne tilbyde en tid til den indledende samtale (forsamtalen) inden for en 1 – 2 måneder. Herefter aftales selve udredningen.

Om ADHD

Læs mere om udredning herunder: