Specifik udredning for ADHD/ADD

Forløb: Forsamtale, Interview og testning vedr. ADHD/ADD, tilbagemelding

Forsamtale

Psykologen rådgiver dig ud fra de problemstillinger, du fortæller om, og hvordan du kan gå videre. Når du har en mistanke om, at du har ADHD/ADD, er der ofte stor sandsynlighed for, at du efter forsamtalen går videre til selve udredningen for netop ADHD/ADD. Specialpsykologen tager stilling til, om der også er fagligt belæg for din mistanke, eller der er andre hypoteser, eller noget helt tredje på spil. Ved forsamtalen får du en faglig vurdering ift. dit ærinde, og uanset om du går videre med udredning eller ej, gives du anbefalinger ift. den problemstilling du oplever og jf. specialpsykologens vurdering. Det er dig, som efter forsamtalen frit vælger, hvordan du ønsker at gå videre.

Forsamtale angår kortlægning af problemstilling og anbefalinger.

Der udarbejdes et notat fra forsamtalen, som beskriver væsentlige problemstillinger og anbefalinger, dette notat sendes til dig inden for få dage efter samtalen.

Forsamtalen varer 1,5 time og koster 2.500 kr.

Beløbet betales via MobilePay efter samtalen.

Specifik udredning for ADHD/ADD

Skolebørn, unge og voksne udredes ved interview, spørgeskemaer og kognitiv testning ift. symptomer specifikt ift. ADHD og de undertyper af ADHD, som findes. Vi taler i børnesager uddybende med forældre og ser gerne papirer fra skole og fritidsinstitution. Ved unge og voksne ser vi gerne evt. journalnotater eller andet fra andre faglige instanser, som er relevante for udredningen.

Vi anvender specifikke screenings- og testredskaber ift. ADHD-typer. Du får afsluttende en rapport med præcis beskrivelse af vurderingen samt anbefalinger. Inden den endelige rapportudgave udformes, får du denne til gennemsyn og har mulighed for at rette evt. faktuelle oplysninger samt kommentere på rapporten.

Ifm. udredningen aftales en dato for tilbagemeldingssamtale, ca. 14 dage efter udredningsdatoen.

Udredningen varer 3-4 timer og koster 12.000 kr. inklusiv den skriftlige rapport.

Beløbet betales via MobilePay eller bankoverførsel senest på selve udredningsdatoen.

Tilbagemelding

Tilbagemeldingen uddyber vurderinger, konklusion og anbefalinger fra udredningen. Til denne samtale er du meget velkommen til at byde de personer med, som du har lyst skal deltage sammen med dig. Tilbagemeldingen kan foregå fysisk i klinikkens lokaler eller virtuelt.
Tilbagemeldingen varer 1 time og koster 1.500 kr.
Beløbet betales enten ifm. udredningsdatoen eller på datoen for tilbagemeldingssamtalen.

Samlet forløb

Tidsmæssigt: Der går maksimalt 1 måned fra forsamtalen til tilbagemeldingen på din udredning.
Samlet pris for hele forløbet er 16.000 kr.
Beløbet betales via MobilPay eller via bankindbetaling.
Du kan betale hele beløbet på én gang, eller du kan dele det op i 2 rater.