Samtalegrupper for børn og unge mellem 6 og 17 år, som er enten barn af eller søskende til en senhjerneskadet

Tilbud til familier i Region Midt i samarbejde med Hjerneskadeforeningen med støtte fra TrygFonden

For begge typer af gruppetilbud gælder:

Forløb

Hold 1: Gruppe for 6-11-årige ved psykolog Marie Elbinger Gramstrup.

Hold 2: Gruppe for 12-17-årige ved psykolog Trine Piilgaard (se linket OM OS).

Der er indledende individuel forsamtale med barn/ung og forældre angående info om forløbet. Selve forløbet varer 8 gange á 1½ time i gruppen med henholdsvis børn og unge. Der afsluttes med individuel evaluering sammen med forældrene.

Formål

Formålet med gruppeforløbene er primært at skabe et rum for børnene/de unge, hvor de kan dele og bearbejde oplevelser og følelser med jævnaldrende i samme situation. Der vil blive givet information og viden om hjerneskade i børnehøjde. Hensigten er, at børnene/de unge kan bruge gruppeforløbet til at blive styrket i deres handlemuligheder og identitetsudvikling. Sekundært er det formålet, at der kan skabes et netværk for børnene/de unge og forældrene.

Tid og sted

Tirsdage sen eftermiddag: Der foregår løbende indtag/visitationssamtaler, og grupper opstartes løbende ved tilstrækkeligt antal gruppemedlemmer.

Hjerneskadeforeningens lokaler: Marselisborgcentret, P.P. Ørumsgade 9, bygning 11, 8000 Aarhus C.

Tilmelding

Ring til Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland på tlf.: 78 41 44 88.

Gratis deltagelse.