Ordblindhed

Hvordan går det ordblinde?

Det går godt, – hvis man vel at mærke tager hånd om udfordringerne, dvs. tænker over hvordan man vil nå sine mål fremfor at ignorere, at der er udfordringer eller omgå situationer, hvor vanskelighederne kommer i spil. Forskning og klinisk erfaring viser, at personer med ordblindhed, som arbejder med kompenserende redskaber og har indsigt i udfordringerne, langt oftere formår at kommer i mål med den ønskede uddannelse, eller kan håndtere arbejdsopgaverne i firmaet, på arbejdspladsen og i fritidslivet, og i det hele taget undgå nederlagsfølelse. Uddannelses- og arbejdsmarkedet har øget fokus på højdetagen for ordblindhed, og teknikkens virkemidler giver muligheder, som er unikke for vor tid, og dét bliver kun bedre.

Rådgivningstilbud

Klinikken tilbyder en rådgivningspakke på 4 møder á 2 timer. Du kan vælge hele forløbet eller blot de dele, der er særligt relevante for dig. Gennem hele forløbet vil der være individuelt tilrettelagte hjemmeopgaver mellem møderne. Rådgivningen forgår fysisk eller virtuelt. Fysiske møder er i klinikken, men kan også foregå i hjemmet eller på virksomheden/arbejdspladsen.

Formålet er at optimere faglige og arbejdsmæssige kompetencer, at skabe øget selvstændighed og uafhængighed i opgavesituationer, hvor ordblindhed spiller ind. At acceptere vanskelighederne og få øget fokus på håndteringsmuligheder og styrker.

  1. Møde: Forståelse af ordblindhed: Hvilke vanskeligheder er forbundet med ordblindhed, og hvordan er du ordblind?
  2. Møde: Håndtering af ordblindhed: Psykologiske og fysiske, praktiske strategier.
  3. Møde: Håndtering af ordblindhed: Formalia og regler i skole- og uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.
  4. Møde: Meningsfuldhed: Psykologisk prioriterings- og værdiarbejde i tilværelsen på kort og lang sigt.

Hvad er ordblindhed?

Der findes en bunke litteratur vedr. ordblindhed, på fagsprog også kaldet dysleksi. Begrebet dysleksi som ord kommer fra dys = vanskeligheder, og lexia = ord. Altså vanskeligheder med ord. En kernevanskelighed er opfattelse og analyse af de mindste lydenheder, som ligger til grund for sprogfunktionen, dvs. vanskeligheder med fonologi, eksempelvis at kunne høre og opfatte forskellen mellem lyden af d, b og p, eller m og n.

Dysleksi er en forstyrrelse i visse sproglige funktioner, som er vigtige for at kunne udnytte skriftens principper ved kodning af sproget. Forstyrrelsen giver sig i første omgang til kende som vanskeligheder med at opnå en automatiseret ordafkodning ved læsning. Forstyrrelsen kommer også tydeligt frem i dårlig retskrivning. Den dyslektiske forstyrrelse går som regel igen i familien, og man kan antage, at en genetisk disposition ligger til grund. Karakteristisk for dysleksi er også, at forstyrrelsen er vedvarende. Selv om læsningen efterhånden kan blive acceptabel, vedvarer retskrivningsvanskeligheder ofte. Ved mere grundig kortlægning af de fonologiske færdigheder finder man, at svigtet på dette område også ofte vedvarer op i voksenalderen (…). Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodningen af skriftsproget, forårsaget af et svigt i det fonologiske system”.