Testkonsulenter søges i Herning-Ikast og Holstebro-området 

Velfungerende klinik i Aarhus C søger testkonsulenter med start hurtigst muligt i ovennævnte områder. Der søges konsulenter ift. udredningsopgaver på voksenområdet.

Udredning angår psykologisk/neuropsykologisk undersøgelse ved samtale og tests; IQ-testning, neuropsykologisk testning af kognitiv funktion samt personlighedstestning. Sidstnævnte omfatter test- og screeningskendskab ift. angst, depression, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og PTSD. Desuden foretages interviews med relevant netværk. Erfaring med ICD-10 diagnose-kodning samt erfaringer med at gøre anbefalinger i sager, hvor borgere har vanskeligheder i en kompleks sammenhæng, og hvor fokus er på særlige behandlings- og arbejdsmarkedsrettede tiltag, er nødvendige kompetencer for opgaveløsning.

Opgaverne kræver en autoriseret psykolog med god testerfaring. Specialistgodkendte psykologer indenfor voksen-specialerne foretrækkes.

Der er tale om en samarbejdskontrakt mellem selvstændige; ansøger skal oprette CVR.-nr. og kobling til E-boks Erhverv. Opgaverne er lejlighedsvise.

Arbejdsomfanget kan variere meget afhængig af testkonsulentens egne muligheder tidsmæssigt og klinikkens behov. Opgaverekvirenter kan være private som offentlige aktører. Arbejdet foregår primært på rekvirentens lokalisation i de nævnte områder eller i klinikkens lokaler.

Vi har en ligefrem tone og en varm atmosfære i klinikken.

Testkonsulenten vil modtage supervision og blive inviteret til klinikkens faglige netværksaktiviteter.

Din ansøgning

Ansøgning, gerne med foto, CV og øvrige relevante dokumenter sendes elektronisk til praksis-indehaver Lona Bjerre Andersen på mailadressen:

lona@neuropsykologiskpraksis.dk

Eventuelle spørgsmål skal ligeledes sendes til ovenstående mailadresse.

Yderligere oplysninger om klinikken, se: www.neuropsykologiskpraksis.dk

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Samtaler afholdes løbende i januar måned.