Udredning for autisme/Aspergers syndrom

Kontakt os via vores kontaktformular her, på mail
info@neuropsykologiskpraksis.dk eller på telefon 26 81 00 46

ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser

Autisme bevirker, at hjernen udvikler sig anderledes end typisk, og autisme påvirker alle aspekter af en persons måde at gebærde sig i verden på. Autisme kommer bl.a. til udtryk ved udfordringer med aflæsning af andre menneskers signaler, vanskeligheder med at være i sociale sammenhænge, overstimulering af sensoriske indtryk som lyd, lys og berøring og måske en særinteresse. Det er meget individuelt, hvilke udfordringer der fylder mest og i hvor udtalt grad.

Autisme er medfødt og kan ikke kureres, men man kan gøre meget med målrettet støtte og vejledning, så man opnår et godt, interessant og indholdsrigt liv.

Har du en mistanke om autisme, og vil du gerne udredes for dette, så har vi et team af psykologer med særlig erfaring på området, og vi vil typisk kunne tilbyde en tid til den indledende samtale (forsamtalen) inden for en måned til halvanden. Herefter aftales selve udredningen.

Om autisme

Læs mere om udredning herunder: