Anne er specialpædagogisk konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børn-, unge- og voksenområdet samt vedr. problematikker relateret til børnedemens-lidelser. Hun varetager desuden undervisningsopgaver ud af huset på offentlige og private institutioner samt yder pædagogisk rådgivning direkte i hjemmet hos borgeren eller i familien.

Anne varetager opgaver med børn, unge og voksne samt deres familie og øvrige netværk, hvor psykisk sygdom og lav funktionsevne er i fokus, herunder når fx. flere psykiske lidelser og problemstillinger er til stede samtidigt. Hun arbejder med rådgivning og supervision af personalegrupper, fx på bosteder. Hensigtsmæssige pædagogiske strategier er i fokus mhp. bedst mulig trivsel for alle involverede.

Anne har tidligere arbejdserfaringer som specialpædagog ved Autismefokus, Specialområde Autisme ved Region Midt, herunder bl.a. som VISO-specialist med udrednings- og rådgivningsopgaver og som udvikler og underviser på efteruddannelser tilegnet fagpersoner på specialområdet. Anne har desuden langvarig erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, især vedr. børn og unge med autismespektrum forstyrrelser, herunder bl.a. med rådgivning og sparring i børnenes hjem og institutioner/skoler, underviser på forældrekurser, ligesom hun har arbejdet en årrække i en specialbørnehave, Børnehaven Thorhavnsgade, Aarhus Nord, for børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Hun har også arbejdet med unge ved Solbakken i Højbjerg, børne- og ungeafdeling, vedr. støtte til unge med fysiske udfordringer, således de blev rustet til at bo selvstændigt eller i bofællesskab. Det har været en rød tråd i Annes arbejde, at pædagogiske, målrettede og konkrete hverdagsstrategier har været i fokus til glæde for alle parter omkring en problemstilling, og altid funderet på et højt fagligt grundlag.

Anne har erhvervet efteruddannelsen Autismepiloten, som hun både har været med til at udvikle og undervise på. Desuden er hun certificeret i efteruddannelsen LA2, som angår håndtering af udadreagerende adfærd. Hun har erhvervet flere moduler fra Pædagogisk Diplomuddannelse. Hun har Neuropædagogisk efteruddannelse, desuden proceskonsulent-uddannelse samt supervisor-uddannelse.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

Anne Pind